Trygghet og trivsel på Oslo S

Samfunnsproblemene og kriminaliteten i og rundt Oslo S er blitt neglisjert over tid. Kriminalitet og utrygge forhold fremmer ikke handel, turisme, trivsel eller en bærekraftig by. Endres ikke forholdene blir det mindre attraktivt å besøke Oslo sentrum.

At Norges største trafikknutepunkt har fått utvikle seg som det har, er et myndighetsansvar. Politiets manglende prioriteringer er bare halve sannheten. Det blir som å skylde på skolen når mobbing er et problem.

“Vil du har et oppdatert foredrag for deg, dine ansatte og kunder? Ring meg gjerne på 90755811 for en hyggelig prat”.

Å bruke et trafikknutepunkt som «fritidsklubb» på er usunt.

Å bruke et trafikknutepunkt som «fritidsklubb» man vanker på er usunt. Lett påvirkelig ungdom med lite livserfaring bør har mer organiserte forhold rundt seg. Uorganiserte miljø lar fort kriminelle rekruttere ungdom inn i en verden av råskap de fleste av oss heldigvis slipper å oppleve.

I en verden uten normal voksenkontakt får råskapen gode kår. Når rotløs barn og ungdom får vanke fritt i et område hvor gatas regler gjelder, oppstår uverdige forhold. Beskrivelsen av «Oslo S» i Aftenposten i det siste er skremmende.

Ny rapport om mindreårig ungdom på Oslo S.

LES ARTIKKELEN:  Mange kjøpesenter brukes i dag som «fritidsklubb» hvor ungdommen vanker uten mål og mening.

Naiv tilnærming

Når foresatte ikke har kontroll over sine barn, som vanker i områder hvor de ikke bør, må storsamfunnet reagere. Det er ikke tilstrekkelig å la politiet notere ned navn eller vise barn bort fra området. Dette er en naiv tilnærming som ikke fungerer i praksis.

I tillegg til den skade rotløs barn og ungdom lider, taper næringslivet stort på at kriminalitet og utrygge forhold får utvikle seg. Folk holder seg borte. Det blir mindre handel i butikker og færre besøk på hoteller, restauranter og kafeer, og ansatte på disse stedene vil føle seg utrygge. Dette er en situasjon vi ikke ønsker.

Bestill et foredrag eller kurs med Bysheriffen.

Politiet bør være synlig

At politiet nedprioriterer arbeidet på Oslo S med de dokumenterte forhold som råder der, er betenkelig. Oslo S er et område hvor politi bør være synlige døgnet rundt.

Det er ikke behov for mer kartlegging eller forskning. Vi har kunnskapen om hvorfor rotløs ungdom vanker på steder som Oslo S. Vi har kunnskapen om hvorfor bostedsløse søker seg til området. Mange dyktige personer og fagmiljøer har advart mot slike forhold i årtier. Vi har blitt advart mot nedleggelser av fritidstilbud i bydelene, manglende aktiviteter, og ikke minst manglende tilbud i Oslo sentrum for barn og ungdom. Det er også manglende tilbud for utsatte grupper og bostedsløse. Utfordringene står i kø.

– Det som er mest bekymringsfullt og svært alvorlig er at mange av disse 250 mindreårige også er observert i det åpne rusmiljøet på Vaterland, sier leder for Uteseksjonen i Oslo kommune, Børge Erdal til NRK.

Foreldre må ta mer ansvar

Vi mener at fokus på oppvekstvilkår og hverdagskriminalitet er en god start til positiv endring. La barn og unge få positiv voksenkontakt. La de få tilgang på treffsteder med veiledning etter skoletid. Få foreldrene til å ta mer ansvar. Senk terskelen for utsatte grupper, og inviter dem inn på deres premisser. Da når man «utsatte grupper» mer effektivt.

Byrådsleder Raymond Johansen mener at foreldrene må på banen for å få forebygge ungdomskriminalitet.

«Hemmeligheten» til endring er bedre utnyttelse, og koordinering, av ressurser. Storsamfunnet må sette inn mer målrettete tiltak slik at rotløs ungdom blir fanget opp tidlig, og vi ikke opplever ukontrollerte situasjoner i områder hvor trygghet og trivsel burde være en selvfølge.

«Kulturmidler» forebygger ungdomskriminalitet!

Hverdagskriminaliteten må prioriteres.

Kriminalitet starter som regel i det små. Man må ta problemet ved roten og gi straffereaksjoner som forebygger og virker preventivt. Man må ta kriminelle «ut av sirkulasjon» så tidlig som mulig. Vi har i dag et politi som sliter med å kunne prioritere hverdagskriminaliteten på en troverdig måte. Vi har et politi som ikke er organisert godt nok for de utfordringene Oslo har.

For å få fortgang i prosessen, må næringslivet bidra med sine erfaringer fra organisasjonsutvikling og endringskultur.

Næringslivet må på banen og bidra til dagsorden

Næringslivet har sterke personligheter som med sin pondus kan være med på å sette dagsorden. De må på banen når nå trygghet og trivsel er i fare. Vi vet at politikere og politi endrer prioriteringer når sterke personligheter trer frem og setter press på dem. Dette blir nøkkelen til en positiv endring for områder som Oslo S.

Folk setter likhetstegn mellom trygghet og trivsel. Å skape et tryggere rom kan være enklere enn man tror. I dag brukes det allerede mye ressurser i området i og rundt Oslo S. Dette er ressurser som bør utnyttes bedre. Næringslivet bør ta sine kunders ve og vel på alvor og bidra til effektive tiltak overfor hverdagskriminalitet. Man må våkne og være villig til å tenke nytt når dagens metoder ikke hjelper. Først da vil vi se en utvikling i positiv retning.

Steinar Vadla Risa, juli 2015

Hva kan vi lære av politi i lederhosen? Les bloggposten om hvorfor uforutsigbarhet skaper trygghet og trivsel.

Du trenger ikke gå deg vill i jungelen av produkter og tjenester! Vi tar jobben med sikkerhetsledelse for deg. 

Reisesikkerhet! Unngå veske og bagasjetyveri? Bruk en karabinkrok.

Les, Involvering og bevisstgjøring for å få ned svinnet på Strømmen Storsenter

Wolfgang Wee Uncut med Steinar Vadla Risa.

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT