Gutter fra kriminelt ungdomsmiljø forbys opphold på kjøpesenter

Et kjøpesenter er en sosial arena og en viktig møteplass. Da bør det være trygt å besøke stedet hvor folk samles. Trygghet og trivsel betyr mye for kundeopplevelsen. Å skape et trygt senter for kunder og medarbeidere er svært viktig. Hver dag arbeider et kjøpesenter for å gjøre sitt sted hyggelig. Nå har et kriminelt ungdomsmiljø fått oppholdsforbud på et kjøpesenter. Det er gutter fra et belastet kriminelt ungdomsmiljø som har funnet et fristed på kjøpesenteret. Der har det oppstått en fryktkultur. Det er Avisa Oslo som har et oppslag som viser de utfordringer som oppstår når et kriminelt ungdomsmiljø inntar et kjøpesenter. Gjennom sine handlinger gjør de lokalmiljøet utrygt. De begår straffbare handlinger som tyveri, lager bråk, hærverk, utøver vold og trakassere andre personer.

Det er et mareritt for et kjøpesenter når kriminelle etablerer seg på senteret. Da er det bra at politiet går drastisk til verks mot flere unge gutter fra et ungdomsmiljø som i lang tid har skapt kvalm i bydel Bjerke.  To av dem, deriblant en tenåring som er utpekt som en lederskikkelse i ungdomsmiljøet, har fått oppholdsforbud på kjøpesenter Linderud og Veitvet kan vi lese i Avisa Oslo.

Kjøpesenter som fritidsklubb

Mange kjøpesenter brukes i dag som «fritidsklubb» hvor ungdommen vanker uten mål og mening. På flere steder skaper de et utrivelig miljø for de handlende. Det påvirker kundeopplevelsen på en negativ måte. Det kommer godt frem i artikkelen til Avisa Oslo. For et kjøpesenter er det viktig å forebygge at kriminelle ungdomsmiljø ikke får fotfeste. Derfor er det positivt nå politiet har gitt flere et oppholdsforbud på kjøpesenter. Det viser at omgivelsene ikke setter pris på deres oppførsel, enkelt og greit.  

 Ønsker du å piffe opp seminaret ditt? Bestill et foredrag med Bysheriffen!

Oppholdsforbud på kjøpesenter er et alvorlig inngrep

Du skal ha gjort mye galt for å få rettens kjennelse til et oppholdsforbud. I artikkelen til Avisa Oslo trekkes det frem at – Lederskikkelsen i tenårene er én av 10-15 gutter som vanker fast på kjøpesenteret og som oppholder seg der store deler av åpningstiden. Han har, tross sin unge alder, allerede en rekke straffesaker registrert mot seg i politi og rettsvesen. Politiet erfarer at det med få unntak er det samme ungdomsmiljøet som står for uønskede hendelser og kriminalitet på begge sentrene, ifølge politiadvokat Lena Skjold Rafoss.

Brudd på et oppholdsforbud på kjøpesenter kan medføre reaksjoner

– Påtalemyndigheten mener det er viktig med konsekvente og følbare reaksjoner for brudd på oppholdsforbud på kjøpesenter, slik at de blir respektert fremover. Påtalemyndigheten gir derfor ubetinget bot for brudd på oppholdsforbud. Ved gjentatte brudd på oppholdsforbudet vil påtalemyndigheten vurdere å øke bøtesatsen, samt iverksette andre aktuelle tiltak som ileggelse av meldeplikt, pågripelse og varetektsfengsling, advarer politiadvokaten. Tenåringen er allerede, før januar er over, anmeldt for brudd på oppholdsforbudet fem ganger kan vi lese i Avisa Oslo.

“Vil du har et oppdatert foredrag for deg, dine ansatte og kunder? Ring meg gjerne på 907 55 811 for en hyggelig prat”.

Et kjøpesenter er en viktig arbeidsplass

Det blir enklere for senteret å arbeide videre med å opprettholde en god atmosfære når verstingene blir borte. – Vi samarbeider tett med forebyggende politi i bydel Bjerke for å ivareta tryggheten på senteret. Linderud Senter har et langsiktig samarbeid med nærliggende skoler for å skape en felles forståelse av forventinger mellom ungdom og senteret. I det daglige jobber våre vektere med sikkerhet på senteret, skriver senterleder Marianne Thoresen-Larsen til AO.

Mange tenker ikke over at et kjøpesenter er en stor lokal arbeidsplass. Det er mange ungdommer som får sin første jobb der. Derfor er det hensynet til de som er på senteret som skal beskyttes påpeker Oslo tingrett.  «Forbudet mot å oppholde seg på Linderud er ifølge kjennelsen fra tingretten gitt til beskyttelse av andre personer som oppholder seg på senteret og av såkalt allmenne hensyn.»

Følg Bysheriffen på Twitter. Da blir du oppdatert på kriminalitetsbilde.

Tryggere kjøpesenter

Kunder og medarbeidere fortjener et trygt kjøpesenter. Å ha kontroll på hvem som oppholder seg på senteret blir viktig for fremtiden. Et kjøpesenter er vår tids kirkebakke, et lokalt samlingssted. Det stiller ekstra krav til et senter som ønsker å være et lokalt fyrtårn. Bysheriffen anbefaler et kjøpesenter å legge forholdene til rette for at det etableres en god sikkerhetskultur. Å involvere butikkledere og starte bevisstgjøring av alle medarbeidere på senteret er formålstjenlig. Arbeidet bør tilrettelegge for en strategi som tar for seg svinnforebyggende tiltak, trygghet og sikkerhetsspørsmål. Å ha en oppdatert brann og evakueringsplan er lovpålagt og de fleste kjøpesenter er gode på det.

LES OM Butikktyveri på timeplanen. Det var elevene på Helse- og oppvekstfag ved Strømmen videregående skole fikk et helt spesielt besøk – i samarbeid med Strømmen Storsenter.

Steinar Vadla Risa har arbeidet på flere av de største kjøpesenter i Osloregionen i over 25 år. Han anbefaler at det utarbeides en strategi som omhandler ungdomsmiljøer, altså de som ikke oppføre seg på en skikkelig måte. Tidligere har disse utfordringer blitt tatt på hælen. Nå ser vi et klart skille hvor et kjøpesenter må reagere annerledes. Det kommer godt frem i artikkelen til Avisa Oslo. Et kjøpesenter som nå sover i timen vil få seg en overraskelse. Personer som får adgangsnekt vil fort finne seg et nytt senter å ta over.

✅ Er ditt kjøpesenter forberedt for en slik situasjon? I Sverige har nå gårdeiere tatt grep fordi problemene har tatt overhånd.

Ungdomskriminalitet

Det er et tøft ungdomsmiljø flere steder i Oslo. Ungdom på vide vanke begynner å bli et problem. Mange familier levde i frykt, men ingen ville snakke med politiet, kan vi lese i  Aftenposten. Der blir det beskrevet hvordan, -flere gutter ved bydelens ungdomsskoler er blitt utsatt for trusler og press, og familien hadde fått besøk av guttene som sto bak truslene mot sønnen deres. Da ble også foreldrene truet. Dette er voldsmiljøer som har null respekt for voksne og autoriteter. Via flere uavhengige kilder i politiet, barnevernstjenesten og kommunen har Aftenposten fått bekreftet at mer enn ti gutter ble utsatt for trusler.

Dette er bare toppen av isfjellet, dessverre.  Skal trenden brytes krever det modige politikere og en endret polititaktikk, ellers får vi svenske tilstander. Oslo kommune må ta større ansvar i det forebyggende arbeid. Kommunen må bli bedre på integrering, foreldre må ta mer ansvar og skoler må involveres i større grad enn før.

Hvorfor er folk redde for å anmelde? ref Aftenposten. Svaret er manglende tillitt til hjelpeapparatet. Det krever oppdaterte prioriteringer hos myndigheter, politi og næringsliv. For vi må unngå å få svenske tilstander.

✅ McDonald`s tiltrekker seg mange ungdommer. På uoffisielle “fritidsklubber” oppstår det ofte konflikter. Den virkelighet tar nå McDonalds på alvor, og sier ifra. Det er bra! Derfor er denne reklamen tidsriktig. Når næringslivet kommer på banen, og bidra til dagsorden kan det bane vei for økt trygghet og trivsel. Denne reklamekampanjen står det respekt av!

Kampen om hasjmarkedet

Det er en “narkokrig” om de beste “gatehjørner” som er en hovedårsak. Når belastet ungdom trekker inn på kjøpesenteret, og selger narkotika har senteret et problem. Det er ikke bare Oslo som har utsatte områder hvor ungdom går med skuddsikker vest. I Sverige har dette problemet vokst over hode på samfunnet. Myndighetene har mistet kontroll på ro og orden. Flere steder er det lovløse tilstander. Det må vi unngå. Derfor er det så viktig at media får frem historier fra Norge.

Kriminell ungdom har fått mindre respekt for politiet. Det er et dårlig tegn. Kanskje bør vi se på norsk narkotikapolitikk for å finne en løsning på voldsutøvelsen som nå foregår mellom kriminelle gjenger. Politiets hypotese er at truslene handler mye om kontroll over narkotikamarkedet. Å ha kontroll med hasj-salget i et område er svært lukrativt. Derfor verner ungdommen om sitt territorium med bruk av rå vold og våpen.

Etabler politipost på kjøpesenter

Det er en varslet situasjon. Mange har observert utviklingen de seneste år, og spesielt pensjonerte politifolk har vært frittalende når de slutter. Politiet må være tilstede i lokalsamfunnet og møte folk i sin hverdag. Da får politiet informasjon og oppnår tillit. Bysheriffen anbefaler at det etableres flere politiposter i Oslo. Å etablere en politipost på et kjøpesenter vil være et godt utgangspunkt. Det er flere kjøpesenter i utsatte områder som har ledig lokaler som er egnet til formålet.

Det vil være til stor hjelp i det forebyggende arbeid. Det skaper tillit blant befolkning. Det viser erfaring fra Sverige. Det bør gi motivasjon for å etablere et lokalt alternativ allerede nå. Venter vi for lenge går det som i Sverige. Der er parallelsamfunn blitt en realitet og utenforskapet lever i beste velgående. Det må vi unngå her på berget.

✅ Kanskje må vi starte det forebyggende arbeid allerede i barnehagen?

Hvilket kriminalitetsbilde arbeider du etter?

Gårdeier og et kjøpesenter må ha fokus på kundeopplevelse og gi bedre service, om de skal tiltrekke seg dagens kunder. Det er et konkurransefortrinn overfor netthandel. Derfor er kriminalitetsutviklingen blitt et viktig parameter å følge med på. Når næringslivet blir direkte skadelidende, blir det viktig å forebygge at kriminalitet ikke får et større fotfeste på senteret.

Kjøpesenter som tar trygghetstiltak på alvor, vinner de lojale og lokale kundene. Det forutsetter at trygghetstiltakene er oppdaterte til dagens kriminalitetsbilde. Å gjøre det i samarbeid med politi, skoler og andre kommunale etater bør bli et satsningsområde. Et kjøpesenter som legger trygghetstiltak inn i markedsplanen er foran i skoa.

Det er ikke bare i Osloregionen som har en utfordring med ungdomsvold. Det skjer over hele Norges by og land. Det må kjøpesenterbransjen ta inn over seg.

Kjøpesenter omdømme

Tenk deg, det omdømmetap et kjøpesenter kan få om det føles utrygt å være på. Da blir det viktig å etablere god sikkerhetsledelse og effektive trygghetstiltak slik Strømmen Storsenter har gjort. Når næringslivet tar samfunnsansvar og bidrar til effektive tiltak reduseres hverdagskriminaliteten. Det er positivt for lokalmiljøet.

Å gjøre bruk av oppholdsforbud skal sitte langt inne. Men er vilkårene til stede er det et effektivt og nødvendig tiltak. Bysheriffen anbefaler et kjøpesenter å bruke det når anledningen byr seg. Det vil sende et signal til kriminelle miljøer som er forebyggende, altså at de slutter å begår kriminelle handlinger hos deg. Å få et besøksforbud krever god dokumentasjon. Her et eksempel, Tatt for butikktyveri for femte gang: Nå er hun utestengt fra senteret.

✅ Ta deg tid til å se TV innslaget fra Sveriges største kjøpesenter Nordstan i Gøteborg fra 2017. Da vil du forstå viktigheten av å ta dette på alvor nå. Får kriminalitet gode kår på et kjøpesenter, etableres fort en fryktkultur. Det påvirker handlemønsteret og hvem som ønsker å jobbe der. Det er dårlig butikk. Det må forebygges for å sikre trygg handel og bedre lønnsomhet for næringslivet.

Se TV innslaget “Brotsplats Nordstan” – så ser vardagen ut  Når kriminalitet inntar et kjøpesenter.

Hva er sivilt vakthold?

✅ Bysheriffen anbefaler et kjøpesenter å etablere god kontakt med politi og kommunale etater, skoler i nærområde og opprette en sikkerhetsgruppe på senteret. Iverksettes koordinerte tiltak hvor sivilt vakthold inngår øker trygghet betraktelig. Det er en effektiv vektertjeneste mot butikktyveri, svinn, og annen uønsket adferd på et kjøpesenter. De kriminelle miljøene vet hvor de uniformerte vekterne befinner seg. Sivilkledde vektere er en kontrolltjeneste som skaper uforutsigbarhet. Ryktet går i de kriminelle miljøene når et kjøpesenter har vektertjenester som avslører kriminalitet. Det ryktes at risikoen for å bli tatt er stor. Det gjør at et kjøpesenteret får færre uønskede personer på besøk når sivilt vakthold blir etablert som kontrolltjeneste. LES mer om sivilt vakthold her.

Privatetterforskning – Utredning – Rådgiving – Sikkerhetsledelse

✅ Kontakt Steinar Vadla Risa på +47 90 75 58 11, eller epost steinar@bysheriffen.no

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT

Foredrag og kurs med Bysheriffen