Den nye justisministeren: Aktuelt med nye lokale politistasjoner i Oslo

Norges nye justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener sentralisering har gjort det vanskeligere å forebygge kriminalitet ute i bydelene i Oslo. Nå vil regjeringen vurdere å åpne lokale politistasjoner rundt om i byen. Det er Avisa Oslo som omtaler dette tiltaket. Jeg har tidligere anbefalt å satse på lokale politiposter. Det vil gi en god effekt på det kriminalitetsforebyggende arbeid. Skal politiet opprettholde den nødvendige tillit blant folk flest må de omgås lokalmiljøet. Da blir politiet kjent med folk. Det gjøres best når politibetjenter arbeider fast på en politipost. Langsiktighet og kontinuitet er en viktig faktor for trygghet og trivsel.

Trygghet kan ikke rasjonaliseres bort, den må skapes. Å etablere politistasjoner i utsatte bydeler er viktig. Vi vet godt hvordan situasjonen er i Sverige. Der neglisjerte myndighetspersoner og politikere kriminaliteten da den begynte å eskalere. Etter hvert ble bortforklaringen omfattende. Det gjorde at fokus på kriminalitetens årsaker uteble. Den muligheten benyttet kriminelle elementer godt, og nå er Sverige i en krigslignende situasjon hvor klaner styrer områder. Det er en tilstand vi må unngå. Derfor er utspillet fra justisminister viktig.

– Jeg vil gjøre et grundig arbeid for å vurdere hvor det er behov for å opprette lokale politistasjoner, og dette kan også være aktuelt i bydeler i Oslo, sier justisministeren.

– Et politi som er en naturlig del av hverdagen til folk bygger trygghet. Det gir politiet nødvendig kunnskap om hva som rører seg lokalt. De kan nå ungdommene våre tidlig, og forebygge rekruttering til kriminalitet. At folk kjenner politiet som trygge personer man kan slå av en prat med på butikken skaper tillit som er viktig å ha den dagen noe skjer. Les mer i Avisa Oslo.

Skal gjennomgå politireformen

– Vårt mål er et politi som er til stede og synlig i lokalsamfunnet, og kjenner folk og området de skal jobbe i. Nå opplever mange at politiet er lenger unna. I flere av de største byene, som i Oslo, har det også skjedd en sentralisering som gjør det vanskeligere å forebygge kriminalitet i bydelene, fortsetter justisministeren.

Justisminister Mehl varsler en gjennomgang av nærpolitireformen, etterfulgt av en konkret plan for å styrke politiets nærvær. Denne planen vil også omfatte Oslo.

– Det er viktig at vi kommer raskt i gang med å bringe politiet nærmere folk i hele landet etter det som har vært en storstilt sentralisering. Derfor vil vi begynne arbeidet med dette i 2022. Det blir for eksempel viktig å sikre en minimumsbemanning ved alle polititjenestesteder, flere tjenestesteder og patruljer, uttaler justisminister Emilie Enger Mehl til Avisa Oslo.

LES OM Butikktyveri på timeplanen. Det var elevene på Helse- og oppvekstfag ved Strømmen videregående skole fikk et helt spesielt besøk – i samarbeid med Strømmen Storsenter.

Vi har et alvorlig sikkerhetsproblem rundt om i flere lokalmiljøer. 

Når kriminalitet får utvikle seg og kommer ut av kontroll har befolkningen god grunn til å bli redde. Når personer skytes, blir skadet, når biler brenner, når befolkningen trakasseres, blir folk redde. Det er forståelig. I dagens kriminelle miljøer er det en brutal kamp om å erobre territorier. Dette har eskalert den senere tid.

Etableres nye politistasjoner i Oslo vil det være et godt forebyggende tiltak. Politiet må ha tillit i lokalmiljøer for å få informasjon. Det vil redde liv og sørge for trygghet i gata. I dag kjører politiet rundt i uniformert bobil og politibiler. Det er ikke godt nok. Det viser dagens kriminalitetsbilde, og erfaringer fra Sverige. Det må politikere og polititopper ta inn over seg.

«Vil du har et oppdatert foredrag for deg, dine ansatte og kunder? Ring meg gjerne på 907 55 811 for en hyggelig prat».

Flere politistasjoner, og det må pågripes og forebygges.

Vi må reagere, og gå fra ord til handling. Det trengs ikke flere utredninger, bare planlegging for å rulle ut politiposter. Grupperinger som utøver vold i hverdagen må stoppes. De må pågripes, de må ut av sirkulasjon, og gis en straff som forebygger. Det er en krig mellom forskjellige gjenger som nå foregår i Osloregionen. Det er de lettjente penger i narkotika som er driveren i hverdagskriminaliteten.  Det er et faktum flere burde snakke om sier Steinar Vadla Risa.

Foreldreansvaret må høyere opp på dagsorden. Lokale ildsjeler må verdsettes. Fokus må rettes på oppvekstmiljø og skole, når personer skytes har vi et problem. Sosial- og integreringspolitikken må endres. Politiet må være tilstede 24/7. Myndighetene må ta innover seg at politireformen, gir kriminelle et større spillerom enn hva vi liker å snakke om. Politikerne må slutte å krangle om hvem, som har gjort hva tidligere. Det må bygges tillit i lokalbefolkningen. Gjøres flere av disse grep vil vi endre dagens kriminalitetsbilde til det bedre.

Ønsker du å piffe opp seminaret ditt? Bestill et foredrag med Steinar Vadla Risa.

Trygghet og trivsel kommer ikke av seg selv. Den onde sirkel må brytes. Det må startes en målrettet innsats der hvor problemene oppstår, og deretter jobbe seg utover. Det vil sørge for at rekruteringen av unge mennesker avtar. Om ikke vil de kriminelle grupperinger rekruttere flere, og bli et enda større problem i tiden fremover.

Trygghet i hverdagen er et grunnleggende behov for oss mennesker. Hendelser som krenker oss, trår inn i vår intimsfære og gjøre oss utrygge må unngås. Derfor er utspillet fra justisministeren noe jeg ønsker velkommen. Befolkningen fortjener trygghet i hverdagen.

Privatetterforskning – Utredning – Rådgiving – Sikkerhetsledelse

✅ Kontakt meg, Steinar Vadla Risa på +47 90 75 58 11, eller epost steinar@bysheriffen.no

LES artikkelen, Hva er sivilt vakthold? – en kontrolltjeneste tilrettelagt for et kjøpesenter.

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT

Foredragsholder Bysheriffen aka Steinar Vadla Risa