Svinnhjulet – Hvordan redusere svinn og avsløre svinnkilder

Svinnhjulet kan benyttes til å redusere svinn og avsløre svinnkilder. Svinnhjulet gir butikker god svinnkompetanse. Vår erfaring er at de fleste bedrifter i varehandelen trenger en kontrolltjeneste som kan halvere svinnet med målrettet arbeid. Denne svinnkompetanse kan ha stor betydning for lønnsomheten.

Svinnhjulet ble utviklet av Steinar Vadla Risa i Vadla Trygghetsbyrå og har blitt standarden for norske bedrifter i arbeidet med å redusere svinn.

Definisjon av svinn

Svinn er tap av verdier som følge av redusert pris, tap av varer eller forringelse av kvalitet. Svinn skyldes hovedsakelig manglende svinnkompetanse, dårlige rutiner og kriminalitet.

Svinn reduserer bedriftens fortjeneste – Med kontrolltjenester og målrettet arbeid kan svinnet reduseres betydelig. Tiltak for å forebygge svinn gir økt omsetning og resultat for bedrifter i varehandelen.

“Vil du har et oppdatert foredrag for deg, dine ansatte og kunder? Ring meg gjerne på 907 55 811 for en hyggelig prat”.

Kontrolltjenester mot svinn er ofte svært lønnsomt.

Les, Involvering og bevisstgjøring for å få ned svinnet på Strømmen Storsenter

Se TV innslaget fra Strømmen Storsenter, hvor det er mindre butikktyveri  pga sivilt vakthold og bruk av overvåkingskamera. 

Hvor stort er svinnet i Norge?

Vi har ingen gode undersøkelser som dokumenterer hvor stort svinnet er i Norge. Vi må derfor se til andre land som vi kan sammenligne oss med.

Svensk Handel publiserte en rapport om tyveri og annet svinn i svenske butikker i 2017.

Dersom vi benytter tallene fra Sverige og justerer for forskjellen i folketall, utviklingen i svinn og valutakurs, kan vi anta følgende tall for Norge i 2019:

  • Totalt svinn i varehandelen i Norge utgjør anslagsvis 6,9 milliarder kroner.
  • Det kriminelle svinnet, eller tyverier utgjør omkring 4,5 milliarder kroner
  • I underkant av 1,1 milliarder kroner av dette er personaltyveri

NB! Dette er grove anslag basert på svenske tall, og anslagene er derfor ikke presise. Det er likevel de beste anslagene vi har ettersom en lignende undersøkelse ikke er gjennomført i Norge.

Andre observasjoner som er interessante i undersøkelsen er at svinnet har steget med i underkant av 8% per år, samt at cirka 1,6% av omsetningen i varehandelen går tapt i svinn. For en bransje som har lave marginer representerer svinnet en betydelig reduksjon av overskuddet.

I tillegg taper bedriftene som blir utsatt for tyverier også dyrebar arbeidstid ved å anmelde forholdene. En svensk butikkmedarbeider bruker to dager per uke til å følge opp og anmelde tyverier.

Svinnhjulet avdekker svinn

Svinnhjulet benyttes til å avdekke svinn og svinnkilder i varehandelen. Svinnhjulet hjelper deg å identifisere svinnkilder og avvik i rutiner. Svinnhjulet bidrar med svinnkompetanse som kan gi bedrifter bedre økonomi og få ut mer effekt av kontrolltjenester.

Svinn kan forekomme i all varehåndtering, uansett hva slags virksomhet du driver. Uten kontrolltjenester og gode rutiner kan det være vanskelig å avsløre svinnkilden. Vær årvåken og følg med.

Svinnhjulet illustrerer de ulike risikomomentene for varenes ferd fra leverandør til konsument. Bruker du svinnhjulet som en veileder er du på sporet av bedre kontroll med «varens farefulle ferd».

Svinnhjulet benyttes til å avdekke svinn og svinnkilder i varehandelen. Bysheriffen kaller det “varens farefulle ferd gjennom bedriften”

Svinnhjulet benyttes til å avdekke svinn og svinnkilder i varehandelen. Vadla Risa kaller det “varens farefulle ferd gjennom bedriften”

 

9 måter å redusere svinn

Last ned oppskriften på hvordan du kan redusere svinn på ditt kjøpesenter eller butikkjede. Enkelte tiltak er svært effektive og har ingen kostnad.

LAST NED

Gjennomgang av svinnhjulet

Svinnhjulet er et nyttig hjelpemiddel for å avdekke svinnkilder, og få mer effekt ut av kontrolltjenester. Figuren viser varens ferd til butikken og gjennom butikken til forbruker.

Trivsel og god opplæring er en forutsetning for å redusere svinn. Kompetente og fornøyde medarbeidere er motivert til og har kunnskap om hvordan svinn kan bekjempes.

Steinar Vadla Risa intervjues i denne artikkelen fra Haugesund Avis: “God service stopper butikktyveri” uttaler Risa.

Bestilling av varer

Svinn kan oppstå fra varen bestilles og hele veien gjennom leveransekjeden. Derfor er det viktig for bedrifter å ha god svinnkompetanse.

God kontroll på lagerbeholdning er første utfordring, slik at bedriften verken går tom for varer eller ender opp med for stor lagerbeholdning.

Særlig viktig er det å ha kontroll på varer med begrenset holdbarhet.

Leverandører og vareleveranser

En god avtale med dine leverandører kan bidra til å redusere svinnet. Kan du få en avtale der du kan returnere usolgte varer kan du unngå kostbare prisreduksjoner.

Gode rutiner vil avdekke avvik mellom bestilt, levert og fakturert kvantum av varer. Også avvik mellom oppgitt og fakturert pris, manglende rabatter eller regnefeil på faktura bør avdekkes.

Varemottak

Varemottaket skal være bemannet av egne ansatte som kontrollerer mottatte varer. Varemottaket skal kontrollere at pakkseddel stemmer med kvantum og bestilling.

Husvarme sjåfører kan ofte ha for fri tilgang til varemottak og i enkelte tilfeller oppdager vi at fremmede ikke vekker oppsikt.

Gode rutiner for varemottak er helt avgjørende for å redusere svinn.

Varelager

Det er svært viktig at man har god adgangskontroll til varelageret. Her oppdager vi ofte tyveri som følge av dårlige rutiner.

Dersom bedriften selger varer med begrenset holdbarhet er det særlig viktig å ha kontroll på temperatur, lys, fuktighet med mer.

Det er også varelageret som er størst kilde til skader på varene gjennom stableskader, brekkasje og ødelagt emballasje.

God logistikk på varelageret, med gode rutiner og kontroll kan redusere svinn.

LES OM Butikktyveri på timeplanen. Det var elevene på Helse- og oppvekstfag ved Strømmen videregående skole fikk et helt spesielt besøk – i samarbeid med Strømmen Storsenter.

Prising

Feil prising av varene er også en svinnkilde som skyldes dårlige rutiner.

De ansatte må rutinemessig følge opp og kontrollere at varene har riktig pris, at prisen er synlig for forbruker og at priser korrigeres ved prisøkning eller tilbud.

Salgsflaten

Svinn kan også komme som en følge av dårlige rutiner i salgsflaten som fører til at varen forringes eller må kastes.

Det er avgjørende med god rullering av varer, riktig behandling av varene og sikring mot tyveri.

Gode rutiner er særlig viktig ved prøverom der varen er ute av synet for de ansatte.

Sørg for at de ansatte beveger seg rundt i lokalet og gir kundene oppmerksomhet. Det finnes også god teknologi som videoovervåkning og merking av varer med alarm som kan bidra til å redusere tyveri.

Det viktigste virkemiddelet i salgsflaten er god opplæring av medarbeiderne.

Kundetyveri

Kriminelle miljøer utvikler stadig sin egen kompetanse på utspekulert adferd. Kriminalitet i Osloregionen utfordrer handelsnæringen og kjøpesenterbransjen.

Tyveri fra besøkende i en butikk er en av svinnkildene som det anbefales tiltak mot. Den mest effektive kontrolltjeneste er sivile vektere.

Bysheriffen Kundetyveri

Kundetyveri

Store deler av varehandelen benytter bare uniformerte vektere. Dette er ikke et effektivt tiltak, da kriminelle miljøer enkelt omgår uniformerte vektere.

Les mer om sivile vektere i denne artikkelen: Sivilt vakthold – Et undervurdert sikkerhetstiltak.

Steinar Vadla Risa uttaler til Romerikes blad: «Norske butikker plyndres systematisk av utenlandske bander med 4-5 medlemmer»

Video: Se hvordan tyven stjeler parfyme fra tax-free butikken på Gardermoen

Personaltyveri

Vær årvåken. Vi erfarer dessverre at mange ansatte stjeler fra sin arbeidsplass. Vi har selv bidratt til å avsløre mange ansatte som har begått underslag hos flere arbeidsgivere.

Blir svinnet omfattende vil det påvirke lønnsomheten og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Derfor er det viktig å ha kontrolltjenester som avsløre tyven så raskt som mulig.

Gode sikkerhetsrutiner, gode ansettelsesrutiner og god sikkerhetsledelse er å foretrekke. Det forbedrer lønnsomheten og arbeidsmiljøet i bedriften.

Svinnforebyggende tiltak bør prioriteres høyt når bunnlinjen skal forbedres.

NRK: Ikea-ansatt (26) tiltalt for millionunderslag – satte pengene på egen konto

Betaling ved kassepunkt

Betalingen i en butikk foregår ved kassepunktet. Slurv og dårlige rutiner kan bidra til svinn.

Tiltak som å benytte sikre kasseapparat som er lukket og låst når det ikke foregår en betaling er avgjørende. God opplæring av de ansatte er også viktig.

Også kassepunktet kan overvåkes med video.

Gode rutiner for opptelling av kassen, overlevering mellom ansatte og unike passord for å kunne identifisere eventuelle feil eller personaltyveri.

Steinar Vadla Risa uttaler til Oslos Handelsstands Forening: “Falske sedler er observert i Osloregionen”

Oslopolitiet varsler om økning i utenlandske statsborgere som kommer til Oslo og svindler til seg varer: Vær på vakt mot «One Day Shoppers»

Svensk Handel er ute med oppdatert Trygghetsbarometer: 1 av 5 butikkeiere utsettes for bedrageri.

 

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT

Fokus på reduksjon av svinn

Vi anbefaler at du setter fokus på reduksjon av svinn og lar svinnforebyggende tiltak komme høyt opp på dagsorden.

Vadla Trygghetsbyrå har spesialkompetanse på å avsløre svinnkilder og forhindre fremtidig tap av varer og verdier for handel og kjøpesenterbransjen.

Det er MEGET lønnsomt å redusere svinnet. Svinn reduserer din fortjeneste. Det er den du skal leve av.

Et næringsliv uten gode kontrollrutiner blir eksponert for svindel.  

Gode sikkerhetsrutiner, gode ansettelsesrutiner og god sikkerhetsledelse er å foretrekke. Det forbedrer lønnsomhet for bedrifter. Svinnforebyggende arbeid bør være prioritert når bunnlinjen skal bedres.

Svinnhjulet benyttes også i videregående opplæring

Svinnhjulet er blant annet gjengitt i boken “Salg, service og sikkerhet” som benyttes som pensumlitteratur i Programområde for salg, service og sikkerhet – Læreplan i felles programfag Vg2 (SSS2-01)

Programområdet for salg, service og sikkerhet skal legge grunnlag for svinnkompetanse til yrkesutøvelse innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser.

Tore Paulsen som er teknisk sjef for Charlottenbergs Shoppingcenter,  anslår at svinnprosenten på Charlottenberg ligger på 3,5-4 prosent. “Oppmerksomhet reduserer svinnet,” uttaler han.

Konklusjon

Svinnhjulet ble utviklet av Steinar Vadla Risa i Vadla Trygghetsbyrå. Svinnhjulet er standarden for svinnkompetanse i norske bedrifter i arbeidet med å redusere svinn.

Svinnhjulet benyttes til å redusere svinn og avdekke svinnkilder. Svinnhjulet går gjennom varens ferd fra leverandør til forbruker og bidrar til å identifisere mulige forbedringer for å redusere svinn. Den svinnkompetanse svinnhjulet representerer er gull verdt.

Det er vår erfaring at de fleste bedrifter i varehandelen kan halvere svinnet med målrettet arbeid. Dette kan ha stor betydning for lønnsomheten.

Ønsker du informasjon om svinnkompetanse, og flere trygghetstiltak som trygger mennesker og verdier,  kontakt oss.

Sikkerhetssjef Steinar Vadla Risa tlf. +47 90 75 58 11

“Det er viktig å sette en sikkerhetsstandard” uttaler Steinar Vadla Risa til Retail Magasinet.

I denne artikkelen kan du lese mer om ungdom og butikktyveri: Klespress skaper tyv. 

Hvordan lommetyver tas på fersk gjerning.  Det er her «lederhosen» og spesialisering kommer inn.