Avtal møte

Legg igjen dine kontaktdetaljer så kan vi fortelle deg hvordan vi kan hjelpe deg

Avtal møte

Legg igjen dine kontaktdetaljer så kan vi fortelle deg hvordan vi kan hjelpe deg

Sikkerhetsledelse

Kriminalitet koster næringslivet dyrt!

Det kan vi sette en stopper for.

Syntes du det blir for kostbart å ansette egen sikkerhetssjef?

Da er det kostnadseffektivt å engasjere en innleid, som er kunnskapsrik og har den nødvendige svinnkompetanse.

Vi bistår deg med kunnskap og kompetanse om svinn, sikkerhet og objektsikring.

Vi er også sparringspartner ved spørsmål om generell trygghet på kjøpesenteret og i et bymiljø. 

Det handler om å forebygge og begrense skader når det utenkelige skjer.

Er du forberedt?

Uansett årsak, må det foreligge rutiner og instrukser som skal benyttes når hendelser skjer.

Vi hjelper deg med planlegging slik at du kan lage et fungerende instruksverk og dessuten  gjennomføre lovpålagte øvelser. 

Vi anbefaler alle å utarbeide en sikkerhetsinstruks. Det er et sterkt anbefalt tillegg til ansettelseskontrakten som inneholder og nøye beskriver bedriftens kontrolltiltak.

Kan din bedrift bli utsatt for tyveri, bedragerier, svindel, industrispionasje, brann og terror? 

Utarbeidelse av risikoprofil, tilpasset sikkerhetstiltak og objektsikring for eiendom og personell bør du ha en formening om.

Vi anbefaler derfor alle bedrifter å utarbeide en beredskapsplan.

Den må være enkel, lett forståelig og innarbeides slik at alle medarbeidere har kjennskap til planen. 

Dine medarbeidere må vite hva de skal gjøre ved brann, men også ran, terror og kritiske PLIVO-hendelser.

Vi hjelper deg med å utarbeide en beredskapsplan.

Vi bistår også våre kunder med kompetanse og prosjektledelse ved innkjøp av nytt sikkerhetsutstyr, varesikring, CCTV, kameraovervåking, adgangskontroll og fysisk sikring.

Sivilt vakthold

Sivilt vakthold er en effektiv vektertjeneste.

Et kjøpesenter som får et rykte på seg, om at sjansen for å bli tatt er stor, vil få færre butikktyver på besøk.

Tyven blir pågrepet, anmeldt og overlevert politiet når sivilt vakthold blir etablert.

Rådgivning

Kriminalitet koster næringslivet dyrt!

Det kan vi sette en stopper for. Å ha en kunnskapsrik og engasjert innleid sikkerhetssjef vil være en lønnsom investering.

Vil du oppnå trygg handel og bedre lønnsomhet – Overlat sikkerhetsledelse og prosjekter til oss.

Bysheriffen privatetterforskning

Privatetterforskning

Underslag og tyveri fra egen arbeidsplass er et problem.

Unngå at utro tjenere får fotfeste i din bedrift.

Noen blirt tatt, men alt for mange slipper unna. Å fjerne de som missbruker din tillit er viktig.

Kurs

Kriminalitet mot din bedrift er kostbart.

Opplæring må på timeplanen – Reduser butikktyveri, bli kvitt illojalite medarbeidere som missbruker din tillit.

Noen kunder er ufoutsigbare. Forbered dine annsatte på ufoutsette hendelser med konflikthåndtering og ranskurs.

dsc_0679

Skal du gjennomføre kurs i butikk eller ha ledersamling og gjennomføre et «kick off»? Medarbeidere trenger påfyll av kunnskap og opplæring for å lære om svinnforebyggende tiltak og hvordan forebygge butikktyveri.

Medarbeidere som får kompetanse om hvordan kriminalitet og tyverier påvirker en arbeidsplass, vil endre innstilling.  Gode holdninger kommer ikke rekende på ei fjøl. Trening og evaluering må inn på timeplanen. Øvelse gjør mester. Det forebygger.

Overlat jobben til oss!

Sikkerhetsledelse er tidkrevende og utfordrende. Vi har over 20års erfaring og kjenner sikkerhetsmarkedet godt.

Overlat jobben med sikkerhetsledelse for din bedrift til oss.

university-study-group_4460x4460

God service forebygger butikktyverier

Butikktyven er utspekulert. På våre kurs viser vi hvilke metodert de bruker, det er kunnskap som forhindrer butikktyveri i din butikk.

Med fokus på salgsflaten og bruk av «svinnkart» viser vi hvordan dette skal gjøres i praksis. Kunnskaper om håndtering av svinnkilder vil i tillegg skape gode holdninger og engasjement for medarbeidere i handelsnæringen.

Ønsker du den nødvendige kompetansen for å lykkes?

Gjennom opplæring vil bedriftens medarbeidere lettere se konsekvensen av slurv og feilvurderinger. Med fokus på salgsflaten og svinnhjulet viser vi hvordan det bidrar til økt salg. God service forebygger butikktyverier. Mye god lærdom å ta med seg i hverdagen, altså”

Kurset har fokus på hvordan forebygge butikktyveri. Passer for alle medarbeidere i butikk.

Dette er en god anledning for å friske opp kunnskapene om svinnforebyggende arbeid for alle medarbeidere.

 • Hvordan svinn svekker arbeidsplassen
 • Svinnhjulet
 • Tyvens adferdsmønster
 • Hvordan redusere butikktyveri!
 • “Gi kunden identitet”
 • Svinnkart bidrar til bevisstgjøring
services

Å ha en utro tjener i rekkene, er dårlig butikk

Har du gode sikkerhetsrutiner, ansettelsesrutiner og kontrollrutiner? Det er viktige bestanddeler i svinnforebyggende arbeid.

Tyveri og underslag utført av egne ansatte, er en utfordring som må tas på alvor. Svinn kan forekomme i flere ledd, uansett hva slags virksomhet du driver.

Interne svinnkilder oppstår når bedriften har mangelfulle rutiner og instrukser. Vi anbefaler å ha en sikkerhetsinstruks som vedlegg til ansettelseskontrakten.

Med «Svinnhjulet», som veileder forteller vi hvordan avsløre svinnkilder på jakt etter bedre bunnlinje i din bedrift.

Kurset har fokus på interne svinnkilder. Passer for medarbeidere med lederansvar.

 • Vi snakker om butikkledelse
 • Hvordan svinn svekker arbeidsplassen
 • Svinnhjulet
 • Hvordan avdekke svinnkilder
 • Hva er en sikkerhetsinstruks?

Jo mer vi ser og hjelper kundene, desto mindre svinn får vi. Du får altså dobbelt opp: Mer salg – mindre svinn, gjennom prinsippene:

SE MEG • HJELP MEG • HUSK MEG

Bysheriffen Ranskurs

Ranskurs – konflikthåndtering

Våre kurs hjelper dine medarbeidere med å være mentalt forberedt på de påkjenningene det er å bli utsatt for ran.

Trenger din bedrift en strategi for håndtering av ran? Vi har lang erfaring i å holde ranskurs, samt lage gode instrukser og rutiner for ulike bransjer i handelsnæringen.

Kurset retter seg i første rekke til medarbeidere i butikker, hoteller, restauranter og andre som omgås kontanter og verdier i det daglige arbeid.

Du må trene for å takle situasjoner!

Vi fokuserer på hvordan man skal opptre under og etter et ran, samt hvordan man kan sikre spor i etterkant av ranet. Dette er til stor hjelp for Politiet i deres arbeid med å oppklare saken. Både signalement, bevegelsesmønster og tekniske spor bidrar til en løsning av saken.

Praktisk og lærerikt.

Gjennom praktiske øvelser og bruk av filmsnutter om konflikhåndtering, får du trening i å håndtere ulike ranssituasjoner.