Avtal møte

Legg igjen dine kontaktdetaljer så kan vi fortelle deg hvordan vi kan hjelpe deg

Avtal møte

Legg igjen dine kontaktdetaljer så kan vi fortelle deg hvordan vi kan hjelpe deg

Sikkerhetsledelse

Alle organisasjoner trenger kunnskap og kompetanse om sikkerhet og sikkerhetsledelse. I en verden hvor det daglig stilles spørsmål om sikkerhet, objektsikring og trygghetstiltak, handler det om å forebygge og begrense når det utenkelige skjer.

Enten det gjelder tyveri, svindel, kidnapping, bortføring, terror, reisesikkerhet, industrispionasje, sikkerhetsledelse, objektsikring, brann eller evakuering, må det foreligge rutiner og instrukser som skal benyttes når hendelser skjer. Er du forberedt?

 • Å ha innarbeidet en beredskapsplan bør være en viktig del av en organisasjon.
 • Å ha oss i beredskapsorganisasjonen oppleves trygt og kostnadseffektiv.
 • Utarbeidelse av risikoprofil, tilpasset sikkerhetstiltak og objektsikring .
 • Å ha en kunnskapsrik og engasjert sikkerhetssjef vil være en lønnsom investering.
 • Skal bedriften kjøpe nytt sikkerhetsutstyr, varesikring, CCTV, kameraovervåking, adgangskontroll eller fysisk sikring.
 • Spar tid og penger. Du trenger ikke gå deg vill i jungelen av produkter og tjenester!
 • Overlat sikkerhetsledelse og prosjekter til oss.
 • Da oppnår du trygg handel og trygg lønnsomhet.

Sivilt vakthold

Hjelp til å fakke butikktyven? Vi anbefaler: «Server tyven på et sølvfat til politiet»

Tyven blir pågrepet, anmeldt og overlevert politiet når sivilt vakthold blir etablert. Å kartlegge tyveriene, å avdekke svinnkildene og iverksette tiltak for å fjerne dem, skaper uforutsigbarhet tyven ikke liker.

LES MER

Butikktyver blir i større grad pågrepet og anmeldt når sivilt vakthold iverksettes.

Et kjøpesenter som får et rykte på seg, om at sjansen for å bli tatt er stor, vil få færre butikktyver på besøk. Det skaper en trygg oase for dine kunder.

Vil du å begrense hverdagskriminalitet på ditt kjøpesenter? De yrkeskriminelle holder seg stort seg borte når sivilt vakthold blir en del av trygghetspakken.

Ønsker du å tilby dine kunder et tryggere sted å være på?

Rådgivning

Tyveri fra næringslivet er et problem! Det kan vi sette en stopper for.

Svinnforebyggende arbeid handler god butikkdrift, og om kontinuitet og langsiktighet. Fokus på svinnforebyggende tiltak gir bedre bunnlinje. Det gir bedrifter muligheter for å investere for framtiden.

LES MER

Våre rådgivere vurderer bedriftens rutiner, og vi bistår med å utarbeide sikkerhetsinstruks. Et godt arbeidsmiljø, et fellesskap som har klare rutiner og instrukser å forholde seg til. Det gir en tillit på arbeidsplassen, hvor trygghet og trivsel skaper grobunn for lønnsomhet.

Vi innhenter anbud og holder i tømmene gjennom hele prosjektet. Du oppnår trygg handel og trygg lønnsomhet med et slik tilnærming.

Bysheriffen privatetterforskning

Privatetterforskning

Ikke alle trusler er fra utsiden. Svinn og tyverier fra egen arbeidsplass utfordrer hverdagen i næringslivet. Underslag og illojale ansatte i retailbransjen er et problem.

Å forebygge at utro tjenere i næringslivet ikke får fotfeste er viktig. Bedrifter bør ha en strategi på dette område og…

LES MER

…helst servere tyvene på et sølvfat til politiet. Da vil bedrifter oppleve trygg handel og trygg lønnsomhet.

Mange blir tatt – altfor mange slipper unna. Vi har systemer for å fange uhederlige fisker i garnet. Å fjerne de som misbruker din tillit bør være målet. Å avsløre svinnkilden er en av våre spesialområder.

Trenger du bistand til privatetterforskning og utredning av svinnkilder?

Kurs

Spare penger, bedre bunnlinje? Hvordan forebygge butikktyveri? Ranskurs – konflikthåndtering. Opplæring må på timeplanen. Det begrenser kriminalitet mot din bedrift.

dsc_0679

Skal du gjennomføre kurs i butikk eller ha ledersamling og gjennomføre et «kick off»? Medarbeidere trenger påfyll av kunnskap og opplæring for å lære om svinnforebyggende tiltak og hvordan forebygge butikktyveri.

Medarbeidere som får kompetanse om hvordan kriminalitet og tyverier påvirker en arbeidsplass, vil endre innstilling.  Gode holdninger kommer ikke rekende på ei fjøl. Trening og evaluering må inn på timeplanen. Øvelse gjør mester. Det forebygger.

Overlat jobben til oss!

Du trenger ikke gå deg vill i jungelen av produkter og tjenester! Vi tar jobben med sikkerhetsledelse for deg.

university-study-group_4460x4460

God service forebygger butikktyverier

Vil du forebygge butikktyveri? Kriminelle er utspekulerte. Vi viser hvilke metoder de bruker. Du får opplæring i hvordan forhindre butikktyveri.

Med fokus på salgsflaten og bruk av «svinnkart» viser vi hvordan dette skal gjøres i praksis. Kunnskaper om håndtering av svinnkilder vil i tillegg skape gode holdninger og engasjement for medarbeidere i handelsnæringen.

Ønsker du den nødvendige kompetansen for å lykkes?

Gjennom opplæring vil bedriftens medarbeidere lettere se konsekvensen av slurv og feilvurderinger. Med fokus på salgsflaten og svinnhjulet viser vi hvordan det bidrar til økt salg. God service forebygger butikktyverier. Mye god lærdom å ta med seg i hverdagen, altså”

Kurset har fokus på hvordan forebygge butikktyveri. Passer for alle medarbeidere i butikk.

Dette er en god anledning for å friske opp kunnskapene om svinnforebyggende arbeid for alle medarbeidere.

 • Hvordan svinn svekker arbeidsplassen
 • Svinnhjulet
 • Tyvens adferdsmønster
 • Hvordan redusere butikktyveri!
 • “Gi kunden identitet”
 • Svinnkart bidrar til bevisstgjøring
services

Å ha en utro tjener i rekkene, er dårlig butikk

Har du gode sikkerhetsrutiner, ansettelsesrutiner og kontrollrutiner? Det er viktige bestanddeler i svinnforebyggende arbeid.

Tyveri og underslag utført av egne ansatte, er en utfordring som må tas på alvor. Svinn kan forekomme i flere ledd, uansett hva slags virksomhet du driver.

Interne svinnkilder oppstår når bedriften har mangelfulle rutiner og instrukser. Vi anbefaler å ha en sikkerhetsinstruks som vedlegg til ansettelseskontrakten.

Med «Svinnhjulet», som veileder forteller vi hvordan avsløre svinnkilder på jakt etter bedre bunnlinje i din bedrift.

Kurset har fokus på interne svinnkilder. Passer for medarbeidere med lederansvar.

 • Vi snakker om butikkledelse
 • Hvordan svinn svekker arbeidsplassen
 • Svinnhjulet
 • Hvordan avdekke svinnkilder
 • Hva er en sikkerhetsinstruks?
 • “Gi kunden identitet”

Jo mer vi ser og hjelper kundene, desto mindre svinn får vi. Du får altså dobbelt opp: Mer salg – mindre svinn, gjennom prinsippene:

SE MEG • HJELP MEG • HUSK MEG

Bysheriffen Ranskurs

Ranskurs – konflikthåndtering

Våre kurs hjelper dine medarbeidere med å være mentalt forberedt på de påkjenningene det er å bli utsatt for ran.

Trenger din bedrift en strategi for håndtering av ran? Vi har lang erfaring i å holde ranskurs, samt lage gode instrukser og rutiner for ulike bransjer i handelsnæringen.

Kurset retter seg i første rekke til medarbeidere i butikker, hoteller, restauranter og andre som omgås kontanter og verdier i det daglige arbeid.

Du må trene for å takle situasjoner!

Vi fokuserer på hvordan man skal opptre under og etter et ran, samt hvordan man kan sikre spor i etterkant av ranet. Dette er til stor hjelp for Politiet i deres arbeid med å oppklare saken. Både signalement, bevegelsesmønster og tekniske spor bidrar til en løsning av saken.

Praktisk og lærerikt.

Gjennom praktiske øvelser og bruk av filmsnutter om konflikhåndtering, får du trening i å håndtere ulike ranssituasjoner.