Sivilt vakthold – et undervurdert sikkerhetstiltak

Sivilt vakthold er en effektiv vektertjeneste mot butikktyveri, svinn, vold og annen uønsket adferd på et kjøpesenter og i butikker. De kriminelle miljøene vet hvor de uniformerte vekterne befinner seg. Sivile vektere er en kontrolltjeneste som skaper uforutsigbarhet og halverer svinnet!

Av Steinar Vadla Risa

Ryktet går i de kriminelle miljøene når et kjøpesenter har vektertjenester som avslører butikktyver i store antall. Det ryktes at risikoen for å bli tatt er stor.

Kjøpesenteret får færre butikktyver på besøk når sivilt vakthold blir etablert som kontrolltjeneste. Gjennomføres tiltaket som et supplement til uniformert vakthold, vil effekten av vektertjenesten bli svært god.

Tyver blir pågrepet, anmeldt og overlevert politiet. Det liker ikke butikktyven. Vi anbefaler kontrolltjenesten som serverer tyven på et sølvfat til politiet.

Les, Involvering og bevisstgjøring for å få ned svinnet på Strømmen Storsenter

LES Butikktyveri på timeplanen. Det var elevene på Helse- og oppvekstfag ved Strømmen videregående skole fikk et helt spesielt besøk – i samarbeid med Strømmen Storsenter.

Butikktyveri reduseres med sivilt vakthold

Et trygghetstiltak som fører til uforutsigbarhet er noe kriminelle miljøer ikke setter pris på. Sivilt vakthold er en slik kontrolltjeneste.

Sivile vektere glir inn i mengden av folk, og ser uten å bli sett. De stikker seg ikke ut blant folk flest, når de går rundt iført vanlig klær.

Når de kriminelle ikke ser hvor de sivile spanerne er, må de arbeide på en helt annen måte. Da er det de kriminelle som stikker seg ut, og blir «synlige» for vektere og politi.

Ved å systematisk fjerne kriminelle fra et kjøpesenter skapes det en trygg oase der trivsel og kundeopplevelse øker.

Se TV innslaget fra Strømmen Storsenter, hvor det er mindre butikktyveri  pga sivilt vakthold og bruk av overvåkingskamera. 

Nylig publisert SALTO rapport

Oslo kommune og Oslo Politidistrikt publiserte en oppdatert rapport om ungdomskriminaliteten i Oslo i Mai 2019. Den såkalte SALTO rapporten er basert på data fra 2018.

Dessverre viser rapporten at det aldri tidligere er registrert så mange unge gjengangere i en SALTO rapport. En gjenganger er en person under 18 år som er registrert med fire eller flere straffbare forhold i løpet av et kalenderår.

I 2018 ver det 182 personer i denne kategorien i Oslo. Dette er en betydelig økning fra bunnoteringen fra 2015 med 88 unge gjengangere.

Tar tyver på fersk gjerning nesten hver dag. Mange skjønner ikke konsekvensene.

Andelen unge kriminelle øker

Rapporten viser at det totale antallet lovbrytere under 18 år har sunket det siste året. Dette er gode nyheter!

Kriminelle gjenger som selger narkotika og unge lovbrytere som begår vold og ran, preger Grønland. Nå slår flere gårdeiere og bedrifter alarm.

Dessverre viser rapporten også at andelen lovbrytere (med kjent gjerningsperson) under 18 år har økt fra 4,9% til 7,8% over de siste fire årene.

Kriminelle ungdomsmiljøer har forkjærlighet for kjøpesentere. Der kan de ofte med liten motstand stjele, rane og omsette varene sine. Om det er tyvegods eller narkotiske stoffer.

På Sveriges største kjøpesenter; Nordstan i Gøteborg, herjer en ungdomsgjeng – se videoinnslaget: Når kriminalitet inntar et kjøpesenter.

Innlegget omfatter trusler, omsetning av narkotiske stoffer, ran og tyverier. Politimannen Roberto sier at han ikke vil at hans barn skal ferdes på senteret.

Tilbake til SALTO rapporten: Det er også en kraftig økning i vold blant unge under 18 år. De fire siste årene er fysisk vold omtrent doblet. Dette er svært alarmerende.

Aftenposten har gjengitt de fem viktigste trekkene med ungdomskriminaliteten i Oslo i denne artikkelen. (Basert på SALTO rapporten)

Spiralmetoden bidrar til et tryggere handlemiljø

For å etablere et tryggere handlemiljø, må vi starte der problemet oppstår, og deretter jobbe oss utover. Vi kaller dette “spiralmetoden.”

Det handler om å bryte en ond sirkel. Det trygger mennesker og verdier. Å etablere en effektiv kontrolltjeneste gir økt lønnsomhet.

Vær årvåken

Først må vi avdekke hvor butikktyvene er og hvordan de kan stoppes. For å lykkes med dette må butikktyvene tas på fersk gjerning, anmeldes og overleveres til politiet.

Dette er årsaken til at sivilt vakthold er så effektivt!

Du kan gjerne rope på politiet, men det mest effektive er når næringslivet innfører en kontrolltjeneste som selv tar problemstillingen på alvor, og serverer tyven på et sølvfat til politiet.

LES  om Strømmen Storsenter som satte butikktyveri på timeplanen.

Strømmen storsenter benytter både uniformerte og sivile vektere.

9 måter å redusere svinn

Last ned oppskriften på hvordan du kan redusere svinn på ditt kjøpesenter eller butikkjede. Enkelte tiltak er svært effektive og har ingen kostnad.

LAST NED

Kartlegging av kriminelle miljøer

Vi anbefaler at tyveriene blir kartlagt. Hensikten er å avsløre svinnkildene, og iverksette kontrolltjenester for å fjerne dem.

Slike uroaksjoner gjør noe med de kriminelle miljøene. De liker ikke slike vektertjenester.

Uniformerte vektere og politi kan være viktige miljøfaktorer for å skape ro på et handlesenter, men ettersom de er uniformert er de også enkle å styre unna.

Sivile vektere har en helt annen mulighet til å observere kriminelle miljøer og kartlegge aktiviteten.

Hvordan lommetyver tas på fersk gjerning.  Det er her «lederhosen» og spesialisering kommer inn. 

Kriminelle miljøer liker best å jobbe uforstyrret når de begår lovbrudd og stjeler. Blir sjansen for å bli avslørt og overlevert til politiet for stor, er det «dårlig butikk» for de kriminelle miljøene.

Sivile vektere kan også bidra effektivt til å redusere personaltyveri. I denne artikkelen kan du lese om en Ikea-ansatt (26) som er tiltalt for millionunderslag – satte pengene på egen konto.

Politiet i Ullensaker lensmannsdistrikt føler det er på tide å varsle publikum. Anne-Kathrine Hofseth Gundersen, leder for forebyggende avdeling advarer om stor økning i ungdomskriminalitet.

“Vil du har et oppdatert foredrag for deg, dine ansatte og kunder? Ring meg gjerne på 907 55 811 for en hyggelig prat”.

Hvor stort er svinnet i Norge?

Vi har ingen gode undersøkelser som dokumenterer hvor stort svinnet er i Norge. Vi må derfor se til andre land som vi kan sammenligne oss med.

Svensk Handel har god svinnkompetanse og de har publiserte en rapport om tyveri og annet svinn i svenske butikker i 2017. Her er en oppdatert rapport for 2019 fra Svensk Handel.

 

Dersom vi benytter tallene fra Sverige og justerer for forskjellen i folketall, utviklingen i svinn og valutakurs, kan vi anta følgende tall for Norge i 2019:

  • Totalt svinn i varehandelen i Norge utgjør anslagsvis 6,9 milliarder kroner.
  • Det kriminelle svinnet, eller tyverier utgjør omkring 4,5 milliarder kroner
  • I underkant av 1,1 milliarder kroner av dette er personaltyveri

NB! Dette er grove anslag basert på svenske tall, og anslagene er derfor ikke presise. Det er likevel de beste anslagene vi har ettersom en lignende undersøkelse ikke er gjennomført i Norge.

Lær om vår modell for svinnkompetanse og reduksjon av svinn: Svinnhjulet – Hvordan redusere svinn og avsløre svinnkilder.

Kamerakontrollert område

I bekjempelsen av kriminalitet, tyverier, svindel og hærverk vil bruk at kamerakontrollert område være svært effektiv.

Kameraovervåking installert på utsatte områder vil gi en dokumentasjon på hendelser og vise tydelig gjerningspersoner.

Vi erfarer at politiet setter stor pris på slik dokumentasjon. Det blir vanskelig å snakke seg bort når bevisene er dokumentert på film.

Les om hvordan Charlottenbergs Shoppingcenter bruker vår svinnkompetanse i sitt arbeid: Med oppmerksomhet, kamera og varesikring får man ned svinnet.

Sivilt vakthold i Osloregionen

Vadla Trygghetsbyrå aka Bysheriffen har erfaringen og svinnkompetanse for å handtere kriminalitet i Osloregionen. Vi trygger mennesker og verdier, og er klare til å ta fatt på oppgaven sammen med våre samarbeidspartnere.

Vår svinnkompetanse og erfaring viser at svinnet kan halveres med sivilt vakthold!

I tillegg bidrar kontrolltjenesten sivilt vakthold til bedre miljø, økt trivsel og bedre kundetilfredshet. Dette bidrar til større besøk og økt omsetning for handlesenteret.

Stikkordet er en bedre kontrolltjeneste som gir trygg handel og bedre lønnsomhet for næringslivet.

Her en artikkel, som diskuterer hvilke utfordringer et kjøpesenter kan få om trygghetstiltak ikke tas på alvor.

Vår vektertjeneste vil ha fokus på å forebygge butikktyveri, svinnkompetanse, avdekke svindel, avsløre lommetyveri, pin-kode snapping, ran, avdekke hærverk, samt forhindre omsetning av narkotika.

Avdekkes modus til kriminelle miljøer, og de fjernes blir lokalmiljøet et bedre sted å være på. Det skaper en god atmosfære når en trygger mennesker og verdier. Vi setter = tegn mellom trygghet og trivsel!

Riset bak speilet er forholdene i Sverige. Der i gården er det blitt så ille at politikerne har våknet opp og fått med seg media til å fortelle omverden om situasjonen. Dette er forhold som må unngås i Norge. Det krever prioritering hos myndigheter, politi og næringsliv.

Sverige begynner å forstå alvoret. Nå bør politikerne gå fra ord til handling.  Her to aktuelle artikler om det.

«Ska politikerna fortsätta ägna energin åt skönmålning eller ska de agera? Ska det gå åt helvete – eller inte?  Nära kopplat till ”utmaningen” med utanförskapsområde är att andelen som upplever brott, våld och vandalism kvarstår på en hög nivå i Sverige» Det kan gå åt helvete – eller inte

» Socialdemokraterna har återfört vett och sans och backar upp Säkerhetspolisens antiislamistkampanj. Gör inte samma misstag med våldsbrottsligheten och dess orsaker. Den kräver politisk ledning.» Dygnet som bör skaka Sverige

Last ned Vägen till ett tryggare Sverige.  En bok om trygghetsskapande lösningar som säkerhetsföretag, rättsstat, kommuner och civilsamhället bidrar med.

 

Ta kontakt med Bysheriffen aka Steinar Vadla Risa på tlf. +47 90 75 58 11 for en hyggelig prat om sikkerhetsledelse som trygger mennesker og verdier.

Du trenger ikke gå deg vill i jungelen av produkter og tjenester! Vi tar jobben med sikkerhetsledelse for deg. Overlat svinnkompetanse til oss!

Les artikkelen om Rusta Norge. Viktig å sette en sikkerhetsstandard.

London er nå en honningkrukke for lommetyver. London Underground theft reports increase by 80%  .

Lommetyveri kan aktivt forebygges med sivilt personell som pågriper lommetyvene på fersk gjerning.  Det er her «lederhosen» og spesialisering kommer inn. 

Bestill et foredrag med Bysheriffen:

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT