Kjøpesenteret tar stadig flere unge butikktyver.

Strømmen Storsenter opplever en økning i butikktyverier blant ungdom. Vaktselskapet Vadla Trygghetsbyrå mener det er grunn til bekymring. Det er Romerikes Blad som omtaler saken. Å gå i feil klær kan lede til mobbing og utestengelse. Vi kaller de fasadebarna. Unge mennesker som vil, men ikke har mulighet til å kjøpe seg de dyre merkevarene. Fasadejaget fører til mer butikktyveri. Les vår kronikk, Klespress skaper tyv.

Vårt utgangspunkt med butikktyveri og kriminell adferd er vår erfaring gjennom 25 år. Vi har snakket med mange hundre barn og unge mennesker som har begått butikktyveri.

– Personer fra 14 år og oppover. De stjeler fordi de har lite livserfaring og penger. Ungdom jeg snakker med oppgir merkevarepresset som en viktig årsak til butikktyveri. Dette fasadejaget begynner å bli vanlig i flere miljøer, sier Steinar Vadla Risa.

– Ikke lenger kun stereotypene som begår disse kriminelle handlingene. Å gå i feil klær kan lede til mobbing og utestengelse. Det skaper tyver. Under pandemien har flere ungdommer mistet jobbene sine noe som trolig har bidratt til flere tyverier. Dette bør være grunn til bekymring, sier Risa til Romerikes Blad.

BESTILL svinnkurset – Stop butikktyven

For oss er det opplagt at noe er galt der ute

Når man først har kommet inn i denne onde spiralen, er fasaden lett å opprettholde. Helt til man blir tatt. Da kommer angeren. Fasaden sprekker. Det er flaut, pinlig og skaper rykter. Det kan få konsekvenser for framtidig utdanning og jobber. Det er tid for ettertanke og refleksjon. Noe sent, men dog.

LES OM: Elevene på Helse- og oppvekstfag ved Strømmen videregående skole fikk et helt spesielt besøk – i samarbeid med Strømmen Storsenter.

Kristian Ruud, som er driftsleder ved Strømmen storsenter, synes utviklingen er uheldig.

– Det er trist når vi får melding om tyveri. Særlig når unge mennesker stjeler. De har ikke nok kunnskap om de konsekvenser som tyveri kan medføre. Å få plett på rulleblad er det mange unge som ikke forstår rekkevidden av. I mange jobber må politiattest foreligge. Skal du jobbe i helsevesenet, barnehage, studere til høyere utdanning og så videre. Da er det ikke særlig smart å ha flere butikktyveri på «CV-en», sier Ruud.

Handler om holdninger

– Politiet forteller at de opplever en økning i tyverier. Bjørn Bratteng, som er seksjonsleder for etterforskning i Lillestrøm politistasjonsdistrikt, mener det er flere årsaker til denne økningen.

– En av årsakene er at butikkene har intensivert arbeidet med å avdekke slike ting, sier Bratteng før han fortsetter:

– Det handler også om holdninger. Terskelen på hva som er mitt og ditt går ned, og dette er en adferd som ikke er ønskelig. Det de ikke tenker på er at dette får konsekvenser for dem senere i livet. Har de gjort det en eller flere ganger, så kommer ungdommen inn i en kriminell løpebane.

Ungdommen er velkommen

– For å minske risikoen for tyverier på senteret, er det både uniformerte- og sivile vektere. Samtidig gjennomføres jevnlige kurs for butikkene. I tillegg blir engasjementet fra lokalmiljøet peket på som et godt forebyggende tiltak.

– Natteravnene er utrolig viktige. Det at ungdommen får muligheten til å møte gode voksne forbilder, som peker de i riktig retning, har en god effekt. Kommunen har også styrket OUT, som gjør en veldig god jobb, sier Ruud til Romerikes Blad.

Bli natteravn. Det er viktig!

– Jeg håper at enda flere foreldre ønsker å bli natteravn. Det er en fin gjeng med ildsjeler som holder Natteravnene gående, men ildsjelene kan gå tom for motivasjon over tid. Derfor bør flere foreldre kjenne sin besøkelsestid og bli med på dugnaden, sier Risa.

Strømmen Storsenter er en trygg arena

Driftsleder Ruud er tydelig på at senteret skal være en trygg og hyggelig arena for ungdommen.

– Strømmen storsenter er en av de største arbeidsplassene for ungdom. Det er her de skal få sin første jobb. Derfor er det utrolig viktig for oss å signalisere at ungdommen er velkommen på kjøpesenteret så lenge de oppfører seg, sier Ruud.

“Vil du har et oppdatert foredrag for deg, dine ansatte og kunder? Ring på 907 55 811 for en hyggelig prat”.

Hva er sivilt vakthold?

Risa anbefaler et kjøpesenter å iverksette sivilt vakthold. Det er en effektiv vektertjeneste mot butikktyveri, svinn, og annen uønsket adferd på et kjøpesenter. De kriminelle miljøene vet hvor de uniformerte vekterne befinner seg. Sivilkledde vektere er en kontrolltjeneste som skaper uforutsigbarhet. Ryktet går i de kriminelle miljøene når et kjøpesenter har vektertjenester som avslører butikktyver. Det ryktes at risikoen for å bli tatt er stor. Det gjør at et kjøpesenteret får færre butikktyver på besøk når sivilt vakthold blir etablert som kontrolltjeneste. Å få kontroll på svinn, og butikktyveri gir økt lønnsomhet for butikkene på et kjøpesenter. LES mer om sivilt vakthold her.

Privatetterforskning – Utredning – Rådgiving – Sikkerhetsledelse

Kontakt Steinar Vadla Risa på +47 90 75 58 11, eller epost steinar@bysheriffen.no

Bestill et foredrag med Steinar Vadla Risa.

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT

Steinar Vadla Risa snakker om trygghet på kjøpesenter