«Kulturmidler» forebygger ungdomskriminalitet!

Ungdomskriminalitet: Vi hører stadig om barn og ungdom og kriminalitet på skoler, kjøpesenter, sentrumsområder, trafikknutepunkter. Steder hvor folk ferdes. Dette må forebygges bedre. Det handler om å ta ungdom på alvor og gi de et alternativ til kriminalitet. Ingen er født kriminelle, så muligheten for å forebygge er svært god! Men så er det allerede tendenser som vi er nødt til å adressere, har Oslos politimester Sjøvold uttalt.

Les, Involvering og bevisstgjøring for å få ned svinnet på Strømmen Storsenter.

“Vil du har et oppdatert foredrag for deg, dine ansatte og kunder? Ring meg gjerne på 90 75 58 11 for en hyggelig prat”.

Det må en mer målrettet innsats til.

Miljøene det gjelder må snakkes med og høres på. Vi skal ikke sy puter under armene på ungdommen, snarer tvert imot. Det må settes grenser som fører til konsekvenser om avtaler brytes.

Les: Politiet er maktesløse i møte med unge voldsutøvere

Kraftige økningen av ungdomskriminalitet

Det skrives mye om den kraftige økningen av ungdomskriminalitet. Spesielt i Osloregionen. Det forteller oss at vi er bakpå. Vi vet at ungdom er en sårbar gruppe som lett kan havne på skråplanet. I en verden uten normal voksenkontakt rekrutteres barn og ungdom av eldre kriminelle. I alt for mange byer og større tettsteder rundt om i Norge ser vi en utvikling som bør bekymre oss. Det er helt avgjørende å forebygge ungdomskriminalitet, altså gripe inn på et tidlig tidspunkt. Det er sammenheng mellom oppvekstvilkår, ressurser til skolen og respekt for hverandre i hverdagen.

«Ingen er født kriminelle, så muligheten for å forebygge er svært god!»

Vi må lære av den alvorlige situasjonen som Sverige er havnet i. Skal svenske tilstander forebygges er sosial- og integreringspolitikk nøkkelen.

Økning på 25% blant ungdom i Osloregionen

Skal vi unngå en økning i ungdomskriminalitet må vi fokusere på tiltak som fungerer bedre enn de vi har i dag. En økning på 25% i lovbrudd blant ungdom under 18 år i Osloregionen sier sitt.

Les: Hjelper ikke å sperre unge inne

Vi må heller ikke glemme foreldreansvaret. Foresatte må ta mer ansvar og styring i barnas oppvekst. Det er også her skoen trykker for de fleste «rotløse» ungdommer. Det er en klar sammenheng mellom disse og deres privat- og bosituasjon.

Storsamfunnet må på banen og ta mer ansvar.

Senk terskelen for utsatte grupper, og inviter dem inn på deres premisser. Da når man utsatt ungdom effektivt. Hemmeligheten til endring er bedre utnyttelse, og koordinering, av ressurser. Mer målrettete tiltak må til slik at utsatt ungdom blir fanget opp tidlig. Tilskuddsordninger som «kulturmidler» må til for at denne gruppen skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Stat og kommune har delt ut midler til en mengde gode tiltak som har gitt, og gir fortsatt, barn og unge muligheter for en positiv oppvekst. Lag, foreninger og organisasjoner driver et godt stykke arbeid. Idrett og annet tradisjonelt kulturarbeid er flinke til å aktivisere barn og ungdom på en positiv måte.

«Vi trenger mer et skippertak enn en dugnad»

Men så er det alltid slik at noen faller utenfor. De går rundt uten mål og mening i sitt nærmiljø og blir rekruttert inn i gjenger som jeg kaller «rotløse». Det er i denne gruppen eldre kriminelle rekrutterer fra. Det glemmes så alt for ofte.

Les: Voldtekt, trusler og ran: Tre tenåringsbrødre tiltalt for nærmere 30 straffbare forhold

Rotløs ungdom er søkende etter spenning, opplevelser, anerkjennelse og status. Da blir det viktig å stå klar for å tilby denne gruppen noe som holder de borte fra den kriminelle løpebane. Det er her «kulturmidler» kommer inn og kan bli den reddende engel.

Satse på integreringsarbeid og tilbud etter skoletid

En kommune som satser på integreringsarbeid, bedre språkopplæring og målretta tilbud etter skoletid, er en god start. La barn og unge få positiv voksenkontakt på steder de treffes. Vi vet av erfaring at aktiviteter rundt idrett, musikk og andre kulturaktiviteter er gode tiltak. Vi må la den lokale fritidsklubben komme til sin rett igjen. Det vil være et raskt og enkelt tiltak. Flere små fritidsklubber er bedre enn større enheter. Vi har mer enn nok kunnskap på dette området. Nå handler det om penger og prioritering!

«Vi må heller ikke glemme foreldreansvaret»

La klubben bli det tilholdssted ungdommen søker til

Snakk med ungdommen og hør hva de ønsker seg av aktiviteter i sitt lokalmiljø. La fritidsklubben være åpen når ungdommen trenger det, selv om det betyr at klubben er åpen til over midnatt. La klubben bli det tilholdssted ungdommen søker til. Skal dette skje, må klubben bli populær og en «snakkis» i gjengen. Alle treffsteder må ha nok ansatte (positiv voksenkontakt) som kan veilede på ungdommens premisser. La for eksempel klubben bli stedet ungdommen lager og spiser kveldsmat. Å fordrive tiden på sentrumsnære spisesteder bør unngås.

Uansett hvilken ungdomsaktivitet vi snakker om, er det penger det står på. Jeg tror det er godt med penger i omløp. Det er mer snakk om at prioriteringer bør tas tak i. Kulturmidler kan være den «pengesekken» vi bør se nærmere på når en prioriteringsrekkefølge skal utarbeides.

Vi trenger mer et skippertak enn en dugnad. Ja takk, begge deler, men det blir vel vanskelig å få til.

Februar 2018

Steinar Vadla Risa, + 47 90 75 58 11
Sikkerhetssjef i Vadla Trygghetsbyrå

LES artikkelen – Et tøffere kriminalitetsbilde.

Åsted Norge – viktig i kampen mot kriminalitet. les mer her

Bestill et foredrag, klikk på bildet.

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT

Wolfgang Wee Uncut med Steinar Vadla Risa.