Politijuristene: – Vi blir avspist med penn og papir

Vi støtter politijuristene i deres ønske om tilgang på moderne IKT utstyr. Det vil bidra til et mer effektivt arbeid mot kriminalitet. Samfunnet forventer at kriminelle får sin straff som forebygger. Vi som serverer kriminelle på sølvfat til politiet, er helt avhengig av stafettpinnen blir ført videre. Om ikke forblir Norge en honningkrukke for organisert kriminalitet.

Næringsliv og handelsnæringen kan bare krysse fingre for at forholdene blir bedre. Når tilstanden er såpass bedrøvelig og politijuristene ikke har det nødvendige utstyr. Ja da er samfunnet ille ute.

Les artikkelen på VG.

Hør på politijuristene

Nå må politijuristene nok en gang ty til media for å fortelle om sin hverdag. Bør ikke «noen» snart reagere?

Artikkelen i VG tar opp en situasjon som burde hører fortiden til. At det mangles elementære EDB maskiner og kommunikasjonsutstyr er jo mildt sagt forbløffende. Vi burde forvente mer i 2014 og ikke minst hva som ble avdekket etter 22 juli tragedien.

Les, Involvering og bevisstgjøring for å få ned svinnet på Strømmen Storsenter

Vi har tidligere tatt til ordet for :

Vi har et demokratisk problem om anmeldelser ikke ender med en påtaleavgjørelse. Henleggelser i stort omfang må unngås. En slik situasjon er svært uheldig for befolkningen, bekjempelsen av hverdagskriminalitet og den fører til negative konsekvenser for næringslivet.

«Vinneren» av en slik situasjon er de kriminelle. Vil vi ha det slik? Selvsagt ikke men når politiledelsen ikke evner å prioritere deretter gjør det noe med vår rettsoppfatning. Dette svekker troverdigheten til de som er satt til å beskytte oss.

Framtidsutsikten på dette feltet betraktes med «kanskje øke kraftig». Av en allerede økning de siste årene. Det gir grunn til uro!

Skal kriminalitetsbekjempelsen fungere i den praktiske hverdag må grep tas nå. Å prioritere betyr å velge bort. Påtaleavgjørelser bør være noe av det siste som prioriteres bort.

Har vi fått et politibyråkrati som har organisert seg bort fra virkeligheten?

Dette var betraktninger rundt «Uløste saker hoper seg opp».

Må få moderne hjelpemidler

Nå er det moderne hjelpemidler som er mangelvare i kriminalitetsbekjempelsen.
Vi må forvente at myndigheter rydder opp når politiledelsen ikke klarer å prioritere. Politiledelsen har alt for lenge gjort for lite for å håndtere kriminalitetsbildet effektivt.

LES artikkelen om Sivilt vakthold

Vi anbefaler

Det må en modernisering til for å endre dagens bedriftskultur i politiet. Vi anbefaler at det i samme slengen foretas en organisering av påtaleseksjonen som motiverer juristene i større grad til å bli værende. Politijuristene er ettertraktede for privat næringsliv, det er bra!

Men det er bedre for samfunnet om de blir værende lengst mulig i politiet. Kontinuitet er et stikkord og da må betingelser være attraktive. Da må det fokuseres på lønnsnivå, arbeidstider og sørge for at arbeidspresset er mer familievennlig.

Vi tror det er viktige faktorer som gjør jobben attraktiv å stå i.

Hva mener du må til for å avhjelpe situasjonen?

Sikkerhetssjef Steinar Vadla Risa, juni 2014

Når kriminalitet i Oslo regionen blir en utfordring, kommer vi på radaren.

Vi setter = tegn mellom trygghet og trivsel! Det skaper trygg handel og trygg by. 

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT