Begynner Sverige så smått å våkne?

Dagens narkotikapolitikk er feilslått. Det føres en «narkokrig» rundt omkring i norske og svenske nabolag. Kriminelle gjenger slåss om territorier for omsetting av narkotika.  Omsetning av narkotika er på topplisten over kriminalitet som er «big business».

Vår tids største verkebyll

Det er trygghet i hverdagen vi snakker om. Et av folks viktigste behov er trivsel i lokalmiljøet. Det er grunnleggende for vår oppførsel, enten du oppholder deg på vår tids torg, kjøpesenteret, eller i områder hvor aktivt byliv skaper en trygg oase.

Et nabolag er folks daglige base.

Skal et nabolag forbli en trygg oase må man legge til rette for trivsel. Et nabolag er folks daglige base. Det må være rent og ryddig, det må være lekeapparater, det må tilrettelegges for utendørs sosiale treffsteder. Et nabolag hvor folk naturlig treffes for samvær og lek gir økt trivsel. En miks mellom positiv voksenkontakt og barns lek, gjør at nabolaget fremstår som en trygg havn. Å forebygge handler om å bry seg i sitt lokalmiljø.

Når et nabolag blir hjem for kriminalitet får det konsekvenser. Når kriminelle gjenger vokser ut av sitt nabolag flyttes grenser. Da skal nye jaktmarker erobres og nye nabolag forvitres.

Erkjenne at situasjonen er ute av kontroll

Det er på tide at det politiske Sverige nå våkner opp. Det svenske politiske klima har vært preget av «skylapper» alt forlenge. Når en fremstående politiker uttaler seg klart og tydelig, er det et positivt fremskritt. Det er et viktig politisk signal som Moderaterna nå går ut med. De begynner å erkjenne at situasjonen er ute av kontroll.

Tenk om Socialdemokratarna i regjering også tar bort skylappene og øker farten i trygghetsarbeidet allerede nå. Alle gode krefter bør få hodet opp av sanden og innse at forholdene er ut av kontroll og iverksette mottiltak.

Sverige begynner å forstå alvoret. Flere tar nå til ordet for endring. Nå bør politikerne gå fra ord til handling.  Her to aktuelle artikler om det.

“Ska politikerna fortsätta ägna energin åt skönmålning eller ska de agera? Ska det gå åt helvete – eller inte?  Nära kopplat till ”utmaningen” med utanförskapsområde är att andelen som upplever brott, våld och vandalism kvarstår på en hög nivå i Sverige” Det kan gå åt helvete – eller inte

” Socialdemokraterna har återfört vett och sans och backar upp Säkerhetspolisens antiislamistkampanj. Gör inte samma misstag med våldsbrottsligheten och dess orsaker. Den kräver politisk ledning.” Dygnet som bör skaka Sverige

Kjøpesenteret Nordstan en utrygg oase

Til og med svenske medier har våknet opp og kommer med flere og flere usminkede historier fra hverdagen. Oppslaget om tilstandene på kjøpesenteret Nordstan i Gøteborg, er et godt eksempel (på en utrygg oase).

Mer effektiv politiinnsats og mer fokus på oppvekstsvilkår bør være to viktige elementer for Sverige snarest for å komme ut av trygghetskrisen de nå opplever. Da vil trygg handel og tryggere byer igjen bli en realitet.

Kriminalitet har ingen grenser. Kriminelle reise der det er penger å tjene. Penger er triggeren for all kriminalitet. Det er svært god inntjening i omsetning av narkotika som er hovedutfordringen. At Norge er kjent for å ha et lavt sikkerhetsnivå og blir ansett som en smule naivt gjør oss attraktive. Vi er tross alt bare noen få timer fra svenske nabolag.

“Nabolaget» Osloregionen må være på vakt.

Vi som bor i «nabolaget» Osloregionen bør se positivt på den nye retningen svenske politikere snakker om. Vi ser tendenser av det som skjer i Sverige og må unngå en videre eskalering. Vi må holde et enda større fokus på oppvekstsvilkår i våre egne nabolag.

Det er verdt å merke seg at norsk politi og andre nødetater har respekt. De kan fortsatt gå inn i situasjoner uten at rotløs ungdom kaster stein eller brenner biler, enn så lenge. Det er ikke tilfeldig. Årtier med godt politiarbeid ligger bak.

Politi må satse videre på spesialgrupper

Politiet i Oslo har gjennom flere år opparbeidet seg kompetanse på flere kriminelle områder. Dette er blant annet spesialgrupper som har utviklet fagmiljøer som igjen har blitt et viktig forebyggende verktøy i kriminalitetsbekjempelse. Eksempler er «lommetyveri-gruppen», «hatkrimgruppen» og «ransgruppen». Dette har gitt gode resultater.

Når kriminelle blir tatt ut av sirkulasjon legger det en demper på rekrutteringen. En slik innsats forebygger effektivt kriminalitet. La oss håpe at disse spesialgrupper kan bestå videre tross signaler om det motsatte i politireformen.

Modernisere dagens narkotikapolitikk

Den største debatten gjenstår. Vi har lett for å se bort fra hvor lukrativt narkotika er når norske og svenske tilstander debatteres. Startes arbeidet med å modernisere dagens narkotikapolitikk, blir det enklere å ta for seg de andre utfordringer samfunnet vårt står overfor.

Bør vi starte med å fjerne økonomien i narkotikaomsetningen? Bør narkotika legaliseres?

Steinar Vadla Risa +47 90755811

Trygghetsrådgiver, april 2017

Unngå veske og baggasjetyveri? Les om karabinkrok-trikset.

Følg oss på facebook, klikk her for å like

Du trenger ikke gå deg vill i jungelen av produkter og tjenester! Vi tar jobben med sikkerhetsledelse for deg. 

Ønsker du mer informasjon om trygghetstiltak? Ta kontakt.

Vi setter = tegn mellom trygghet og trivsel. Det skaper trygg handel og trygg lønnsomhet.

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT