Varetelling- Det gjelder å vite hva du har, og hva som mangler.

📌 Varer stjeles, ødelegges eller forsvinner fra totalregnskapet på annen måte. Alt dette kalles svinn og påvirker butikkens lønnsomhet. Å ha svinnkompetanse er viktig. Å innføre gode kontrolltjenester likeså.

Jeg anbefaler et skippertak i forbindelse med årets varetelling. Det gir best resultat når svinnkilder skal avsløres og mottiltak iverksettes.

Når resultatene fra varetellingen foreligger gir det en god anledning, for å friske opp kunnskapene om svinn og det svinnforebyggende arbeid for alle medarbeidere.

Å vise til de faktiske forhold gir motivasjon og troverdighet. Det gjelder å ha kunnskap om butikkens svinntall. Har du det ❓

🎯 𝐍å𝐫 𝐝𝐮 𝐨𝐩𝐩𝐝𝐚𝐠𝐞𝐫 𝐬𝐯𝐢𝐧𝐧𝐤𝐢𝐥𝐝𝐞𝐫 𝐦å 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐩𝐩𝐞𝐬.

Å ha gode svinnforebyggende tiltak gjør det enklere å forebygge utilsiktet svinn, samt sette i gang nødvendige tiltak overfor tyveri. Svikt i rutiner, varemottak og generell varehåndtering, ofte omtalt som administrative rutiner, forebygges med kontrolltjenester, god opplæring og en dyktig butikkledelse. Hvem sier vel nei til bedre bunnlinje?

Varetelling er lovpålagt og skal utføres hvert år. Tidligere ble bedrifter stengt og alle ansatte var med å telle. Nå har teknologien gjort sitt inntog og varetellingen er blitt mer effektiv, men intensjonen er den samme. Det gjelder å vite hva du har og hva som mangler. Du skal rett og slett finne verdien på varelageret og få oversikt over sine svinnkilder.

👉 Svinntallet er «pulsen» på din butikk. Der ligger gullet til økt lønnsomhet.

Les, Involvering og bevisstgjøring for å få ned svinnet på Strømmen Storsenter

Bestill et foredrag med Steinar Vadla Risa.

Svinn kan føre til betydelig utslag på bunnlinjen.

Uansett vil varetellingen avsløre avvik i varebeholdningen. Da blir det viktig å finne ut, hvordan svinn har oppstått. Det handler om å stoppe lekkasjer slik at varer blir betalt for og ikke forsvinner fra totalregnskapet.

Jeg anbefaler å ha flere varetellinger gjennom året. Det gir en bedre oversikt på varebeholdningen. Varetellingen trenger ikke være omfattende, men må ta for seg de varer som er spesielt attraktive.

Å arbeide undercover, se uten å bli sett, bidrar til uforutsigbarhet. Jeg kaller det sivilt vakthold.

Å ha godt etablerte interne rutiner og instrukser er vesentlig for god butikkdrift. Gode sikkerhetsrutiner, ansettelsesrutiner, svinnkompetanse, og god sikkerhetsledelse anbefales. Gjennom opplæring vil medarbeidere lettere se konsekvensen av slurv og feilvurderinger. Har medarbeidere fått den nødvendige kompetanse for å gjøre en god jobb, ja da er mye gjort.

Kunnskap og produktopplæring er noe alle medarbeidere må drilles i om intern svinnet skal forebygges. Å ha utro tjener i rekkene, på toppen av det hele, er dårlig butikk.

Det gjelde å gode kontrolltjenester som skape en god bedriftskultur, og som gjør at medarbeidere viser gode holdninger i hverdagen.

LES, Avslører tyvenes frekke metoder. Butikktyven kan være utspekulert og kreativ.

Utfordringen er å øke sporbarheten i svinnkildene.

Ikke alle trusler kommer innenfra. Tyveri og butikktyver er et stort problem. God objektsikring, bruk av kontrolltjenester, alarmer, kamerakontrollert område og annet sikkerhetsutstyr bør installeres. Medarbeidere må drilles i fokus på salgsflaten.

Jeg erfarer at god service forebygger butikktyveri og at den oppmerksomhet kan føre til mer salg.

Varetelling gir mange positive ringvirkninger om resultatene av tellingen brukes effektivt. I et marked hvor press på marginer er en utfordring, bør dette arbeidet prioriteres.

Jeg anbefaler bruk av «Svinnhjulet» i arbeidet. Det gir en god pekepinn hvor svinnkilder kan oppstå. Å ha god svinnkompetanse er gull verdt.

📌 BESTILL svinnkurset – Stop butikktyven

Varetelling kan brukes til noe mer enn «bare» å tilfredsstille bokføringsloven.

Jeg anbefaler å bruke årets varetelling til å systematisere det svinnforebyggende arbeid. Å ha en strategi på det svinnforebyggende arbeid er viktig enten du driver en butikk eller et kjøpesenter.

Er du forberedt, og har god beredskap blir kontrolltjenester mer effektive. Gode svinnforebyggende tiltak tar pulsen på din butikkdrift. Gjøres dette på en god måte vil resultatene av varetellingen gi svar på hvor skoen trykker. Stoppes ikke svinnkilden vil du lekke som en sil. Det kan koste dyrt.

Med målrettet svinnkompetanse vil svinnhjulet bidra til å avdekke svinnkilder. Det er god butikk.

Ønsker din bedrift økt lønnsomhet og bedre bunnlinje?

Ring Sikkerhetssjef Steinar Vadla Risa – tlf. +47 90 75 58 11

📌 Å arbeide undercover, å se uten å bli sett, bidrar til uforutsigbarhet. Jeg kaller det sivilt vakthold.

Wolfgang Wee Uncut med Steinar Vadla Risa.

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT