Varetelling- Det gjelder å vite hva vi har og hva som mangler

Varer stjeles, ødelegges eller forsvinner fra totalregnskapet på annen måte. Alt dette kalles svinn.  Å ha svinnkompetanse er viktig. Å innføre gode kontrolltjenester likeså. Vi anbefaler et skippertak i forbindelse med årets varetelling. Det gir best resultat, når svinnkilder skal avdekkes og mottiltak iverksettes. Når resultatene fra varetellingen foreligger gir det en god anledning, for å friske opp kunnskapene om svinn og svinnforebyggende arbeid for alle medarbeidere. Å vise til de faktiske forhold gir motivasjon og troverdighet.  Å ha god svinnkompetanse da blir det enklere å forebygge utilsiktet svinn, samt sette i gang nødvendige tiltak overfor tyveri. Svikt i rutiner, varemottak og generell varehåndtering, ofte omtalt som administrative rutiner, forebygges med kontrolltjenester, god opplæring og en dyktig butikkledelse. Hvem sier vel nei til bedre bunnlinje?

Varetelling er lovpålagt og skal utføres hvert år. Tidligere ble bedrifter stengt og alle ansatte var med å telle. Nå har teknologien gjort sitt inntog og varetellingen er blitt mer effektiv, men intensjonen er den samme. Det gjelder å vite hva vi har og hva som mangler. Du skal rett og slett finne verdien på varelageret og få oversikt over svinnet.

Les, Involvering og bevisstgjøring for å få ned svinnet på Strømmen Storsenter

Bestill et foredrag med Bysheriffen.

«Svinnet kan føre til betydelig utslag på bunnlinjen»

Uansett vil varetellingen avsløre avvik i varebeholdningen. Da blir det viktig å finne ut, hvordan svinn har oppstått. Det handler om å stoppe lekkasjer slik at varer blir betalt for og ikke forsvinner fra totalregnskapet.  I mange tilfeller anbefaler vi flere varetellinger gjennom året. Det gir en bedre oversikt på varebeholdningen. Varetellingen trenger ikke være omfattende, men må ta for seg de varer som er spesielt attraktive.

Å arbeide undercover, å se uten å bli sett, bidrar til uforutsigbarhet. Vi kaller det sivilt vakthold.

Å ha gode interne rutiner og instrukser er vesentlig for god butikkdrift. Gode sikkerhetsrutiner, ansettelsesrutiner, svinnkompetanse, og god sikkerhetsledelse anbefales. Gjennom opplæring vil medarbeidere lettere se konsekvensen av slurv og feilvurderinger. Har medarbeidere fått den nødvendige kompetanse for å gjøre en god jobb, ja da er mye gjort. Kunnskap og produktopplæring er noe alle medarbeidere må drilles i om intern svinnet skal forebygges. Å ha utro tjener i rekkene, på toppen av det hele, er dårlig butikk. Det gjelde å gode kontrolltjenester som skape en god bedriftskultur, og som gjør at medarbeidere viser gode holdninger i hverdagen.

LES, Avslører tyvenes frekke metoder. Butikktyven kan være utspekulert og kreativ.

«Utfordringen er å øke sporbarheten i svinnkildene»

Ikke alle trusler kommer innenfra. Tyveri og butikktyver er et stort problem. God objektsikring, bruk av kontrolltjenester, alarmer, kamerakontrollert område og annet sikkerhetsutstyr bør installeres. Medarbeidere må drilles i fokus på salgsflaten. Vi vet at god service forebygger butikktyveri og at den oppmerksomhet kan føre til mer salg.

Varetelling gir mange positive ringvirkninger om kunnskapen brukes effektivt. I et marked hvor press på marginer er en utfordring, bør dette arbeidet prioriteres. Vi anbefaler bruk av «Svinnhjulet» i arbeidet. Det gir en god pekepinn hvor svinnkilder kan oppstå. Å ha god svinnkompetanse er gull verdt.

LES, Elin svindlet jobben for en halv million

Varetelling kan brukes til noe mer enn «bare» å tilfredsstille bokføringsloven.

Bruk årets varetelling til å systematisere det svinnforebyggende arbeid. Det gir god svinnkompetanse, og som kan gjøre kontrolltjenester mer effektive. Det er et tiltak som tar pulsen på din butikkdrift. Gjøres dette på en god måte vil resultatene av varetellingen gi svar på hvor skoen trykker.

Med målrettet svinnkompetanse vil svinnhjulet bidra til å avdekke svinnkilder. Det er god butikk.

Ønsker din bedrift bedre bunnlinje?

Ring Bysheriffen aka Steinar Vadla Risa – tlf. +47 90 75 58 11

Å arbeide undercover, å se uten å bli sett, bidrar til uforutsigbarhet. Vi kaller det sivilt vakthold.

Se TV innslaget fra Strømmen Storsenter, hvor det er mindre butikktyveri  pga sivilt vakthold og bruk av overvåkingskamera. 

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT