Svindlet jobben for en halv million

Butikkmedarbeideren som svindlet jobben for en halv million kroner. Et underslag som startet med små beløp. Det er VG som skriver om svindelsaken som kostet Coop dyrt. Vi som arbeider med å avsløre svinnkilder, kaller det lunsjpenger. Skal bare låne litt for å kjøpe mat. Betaler tilbake senere, men det baller på seg. I de fleste tilfeller ender det opp som tyveri.

– Det begynte i det små med en 50-lapp. Jeg så at det gikk bra, og så prøvde jeg igjen og igjen. De små og store beløpene vokste. I løpet av en periode på fire år svindlet hun for 493.631 kroner fra kassa, ifølge dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett.

Klassisk eksempel

Å trikse med kvitteringer er en kjent metode når et underslag skal gjennomføres. Den brukes ofte når en medarbeider stjeler fra kassen. Metoden gjør at kasseoppgjøret stemmer siden det foreligger en kvittering, et dokument som motregnes. Der blir det liggende som et spor, et bevis som kan hentes frem når mistanke om underslag starter, og utreder setter i gang med å etterforske svinnkilden. Dokumentet ligger «gjemt» i kasseoppgjøret, og «bare» venter på å bli avslørt. Vår erfaring viser når kasserevisjon foretas regelmessig, blir det enklere å avsløre utro medarbeider som begår underslag.

LES mer om hvorfor Steinar Vadla Risa anbefaler varetelling. Det gjelder å vite hva vi har og hva som mangler.

Kasserevisjon er en effektiv metode når en bedrift skal avdekke om noen stjeler av lasset. Det er også en rimelig løsning. Å få stoppet svinnkilden raskt, er god økonomi. Svindel over år koster mer. Det viser denne saken. Beløpet som avdekkes pleier ofte være bare en brøkdel, fordi tiden jobber alltid for den utro medarbeider. Bevisene svekkes, og mangelfull dokumentasjon taler alltid til den mistenktes fordel. Slik må det være i et rettssamfunn vi har. Derfor anbefaler vi at kasserevisjon gjøres regelmessig.

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT

Det handler om god butikkdrift.

Velfungerende bedrifter med svinnkompetanse er vesentlig for god butikkdrift. Effektive sikkerhetsrutiner, ansettelsesrutiner forebygger tyverier. Det er noe næringslivet bør ta på alvor. Da blir bedrifter mindre sårbare for tyverier. Vi har mange års erfaring med etterforskning, og utredning av svinnkilder. Ofte kommet vi sent inn i en situasjon, fordi bedriften ikke har vært mer «på». Å rydde opp koster mer enn å gjøre et godt forebyggende arbeid. Det gjelder å ha orden på sysakene. Det trygger mennesker og verdier.

LES artikkelen, Arbeidsmiljøet lider når «noen» spiser av lasset.

På enhver arbeidsplass er tillit viktig. Å stole på sine ansatte gir et godt arbeidsmiljø. Det skulle bare mangle. Så er det slik at noen misbruker den tillit, og begynner å stjele av lasset. Når ryktene om underslag begynner å sirkulere påvirker det arbeidsmiljøet. De bedrifter som ikke er forberedt på at noe slikt kan skje, vil tape mye penger. Det viser denne artikkelen i VG.

BESTILL svinnkurset – Stop butikktyven

Hun forteller:

– Det begynte i det små med en 50-lapp. Jeg så at det gikk bra, og så prøvde jeg igjen og igjen. Det ble en mani. En besettelse.

Så kom dagen da Coop innså at de hadde et problem. Det manglet penger. De gjennomførte kontroller, og fikk bekreftet at verdier var borte vekk.

LES vår artikkel på LinkedIn, Et kjøpesenter er en sosial arena og en viktig møteplass.

Knekker sammen

-Våren 2020 har Coop-kjeden en intern kontroll i utvalgte butikker. Den viser ifølge dommen at Coop Extra Sørreisa i Troms har en høy andel returpant. Selskapet velger derfor å se nærmere på butikken. De oppdager at det er mistenkelig mange runde beløp ved returpanten.

De runde returpantbeløpene som mangler dokumentasjon, er gjennomført av ansatt med kassenummer 9130. Det tilhører Elin.

Ifølge dommen er det til sammen snakk om 1726 bonger med ulike beløp, alle brukt for å hente ut kontanter eller varer i perioden mai 2016 til mars 2020. Pengene skal ha blitt brukt på hverdagslige ting som mat, regninger og til å betale ned opparbeidet gjeld.

Les hele saken i VG.

Fokus På Svinn

Vi anbefaler bedrifter å iverksette svinnforebyggende tiltak. Norsk næringsliv taper millioner av kroner på underslag. Det antydes at det stjeles, ødelegges eller forsvinner varer i norske handelsbedrifter for over 7 milliarder kroner. Uansett er det snakker om store beløp som bedrifter ikke får betalt for. Vi kjenner til bedrifter som har fått bedre inntjening, og økt bunnlinje ved å ha Fokus På Svinn. Det bør være en god motivasjon for å rette søkelyset på svinnkilder i egen bedrift. Det gjelder å ha kontroll på sine verdier.

LES mer om Svinnhjulet – varenes farefulle ferd.

Privatetterforskning – Utredning – Rådgiving – Sikkerhetsledelse

Kontakt Steinar Vadla Risa på +47 90 75 58 11, eller epost steinar@bysheriffen.no

LES artikkelen, Sivilt vakthold – et undervurdert sikkerhetstiltak

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT