«Henlagt» bør bli en valgkampsak

Vi har et demokratisk problem om politianmeldelser ikke ender med en påtaleavgjørelse. Henlagt i stort omfang må unngås. En slik situasjon er svært uheldig for befolkningen, bekjempelsen av hverdagskriminalitet og den fører til mindre trygghet og trivsel i hverdagen. «Vinneren» av en slik situasjon er de kriminelle. Vil vi ha det slik? Nei, henlagt politianmeldelser bør prioriteres.

Selvsagt ikke men når dagens virkelighet ikke evner å prioritere deretter gjør det noe med vår rettsoppfatning. Dette svekker troverdigheten til de som er satt til å beskytte oss.

Les: Konklusjonen er at politiet har dårligere kapasitet innen etterforskning nå enn i 2013.

«Nok en gang må politijuristene ty til media for å fortelle om sin hverdag» sier Steinar Vadla Risa.

LES OM Butikktyveri på timeplanen. Det var elevene på Helse- og oppvekstfag ved Strømmen videregående skole fikk et helt spesielt besøk – i samarbeid med Strømmen Storsenter.

Henlagte saker hoper seg opp

Vi har hørt det så mange ganger tidligere, henlagte saker hoper seg opp, henlagte saker bekymrer justisministeren, blir avspist med penn og papir, og denne gangen frykter politijuristene flere henleggelser.

Mangel på folk, stort arbeidspress og saker som utsettes og henlegges i større grad enn tidligere.

Har vi fått et politibyråkrati som har organisert seg bort fra virkeligheten? Det ser dessverre slik ut. Befolkning, næringsliv og handelsnæringen skal ikke «bare» krysse fingre for at forholdene blir bedre. Det må en modernisering til for å endre dagens bedriftskultur i politiet. Vi er inne i en politireform, som flere allerede mener ikke vil fungere godt nok.

Vi serverer tyver på sølvfat, men politiet slipper dem,  sier Steinar Vadla Risa

Politijuristene ønsker endring

Vi støtter politijuristene i deres ønske om en endring til det bedre. Vi må forvente at stortinget rydder opp når politiledelsen ikke klarer å fordele ressursene bedre. Da må politikerne på banen og sørge for at ressurser er tilgjengelig i deres hverdag. Det vil bidra til trygg handel og et mer effektivt arbeid mot kriminalitet. Samfunnet forventer at kriminelle får en straff som forebygger.

Folk setter likhetstegn mellom trygghet og trivsel. Å skape en trygg hverdag kan være enklere enn man tror. I dag brukes det allerede mye ressurser, men kan de brukes bedre?

Les: Erling Dokk Holm: Uten trygge gater, ingen bra by

Man må våkne og være villig til å tenke nytt når dagens metoder ikke hjelper. Først da vil vi se en utvikling i positiv retning. Vi som arbeider for næringslivet får ofte tilbakemeldinger på at saker vedrørende butikktyveri, underslag, svindel, innbrudd etc. er henlagt eller at manglende etterforskning er årsaken til at kriminelle går fri. Slik kan det ikke fortsette.

Avslører tyvenes frekke metoder. Butikktyven kan være utspekulert og kreativ.

Henlagte saker bør på dagsordenen

«Henlagte saker bør bli valgkampsak foran neste valg! Trygghet i hverdagen er noe alle bør fremelske» sier Steinar Vadla Risa.

Skal kriminalitetsbekjempelsen fungere i den praktiske hverdag må grep tas nå. Påtaleavgjørelser bør være noe av det siste som prioriteres bort. Om ikke forblir Norge en honningkrukke for kriminell virksomhet.

Er det noen partier som vil gjøre trygghet og trivsel til en valgkampsak? Eg bare spør.

Steinar Vadla Risa +47 90 75 58 11

Sikkerhetssjef i Vadla Trygghetsbyrå, februar 2019

Vi setter = tegn mellom trygghet og trivsel. Det skaper trygg handel og trygg lønnsomhet.

Unngå veske og bagasjetyveri? Les om karabinkrok-trikset.

Hva kan vi lære av politi i lederhosen? Les bloggposten, hvorfor uforutsigbarhet skaper trygghet og trivsel.

Følg oss på facebook, klikk her for å like

Du trenger ikke gå deg vill i jungelen av produkter og tjenester! Vi tar jobben med sikkerhetsledelse for deg. Overlat jobben til oss!

Ønsker du mer informasjon om svinnkompetanse og trygghetstiltak? Ta kontakt.

Wolfgang Wee Uncut med Steinar Vadla Risa.

Bestill et foredrag med Bysheriffen:

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT