Merkevarepresset

Veskebarna heter det visstnok nå om dagen. Vi kaller de fasadebarna. Unge mennesker som vil, men ikke har mulighet til å kjøpe seg den fasaden andre forventer de skal ha. Merkevarepresset fører til mer butikktyveri.

Barn som ikke får med seg gode grunnholdninger, som ikke vokser opp under en positiv voksenkontroll, sliter med å finne sin plass i hverdagen. Debatten om skolesekken er bare en forlengelse av debatten om merkevarepress. Om det gjelder vesker, snowboard, jakker, klokker eller sko, vil debatten handle om barns holdninger.

Veskebarna-debatten: «HALLO, foreldre! Er det ikke dere selv som burde våkne opp?»

Aldri før har så mange jenter begått fysisk vold. 

Vårt utgangspunkt i debatten er butikktyveri, heleri og kriminell adferd. Vi har 25 års erfaring med å pågripe butikktyver. Vi har snakket med mange hundre barn og unge mennesker som har begått butikktyveri. Vi vet at merkevarepresset fører til flere butikktyveri, mer heleri og enda flere innbrudd i butikker, garderober på skoler og idrettsanlegg.
For oss er det opplagt at noe er galt der ute. Hvem har skylden?  Er det foreldrene som svikter?

Les artikkelen om,  Sivilt vakthold er et effektiv sikkerhetstiltaket mot butikktyveri

Den perfekte fasaden

Ungdom i dag er presset til å opprettholde fasaden. De skal fremstå som like vellykket som alle andre, de skal være med i gjengen og ikke skille seg negativt ut. De skal fremstå som «normale».

Ungdom vi snakker med oppgir merkevarepresset som en viktig årsak til butikktyveri. Dette presset begynner å bli vanlig i de fleste miljø. Det er ikke lenger kun stereotypene som begår disse kriminelle handlingene. Dette bør være grunn til bekymring.

Stadig like aktuell artikkel.  Unge jenter presses til å stjele

Når presset fra omgivelsene blir for stort, er det flere som gir etter. Har de ikke penger til å være med på kjøret, flytter de grenser. De vet at det er galt men gjør det likevel. Å begå butikktyveri eller kjøpe tyvgods er veier de går. Heleren er ikke bedre enn stjeleren sies det.

Bestill et foredrag eller kurs med Bysheriffen.

Når man først har kommet inn i denne onde spiralen, er fasaden lett å opprettholde. Helt til man blir tatt. Da kommer angeren. Fasaden sprekker. Det er flaut, pinlig og skaper rykter. Det kan få konsekvenser for framtidig utdanning og jobber. Det er tid for ettertanke og refleksjon. Noe sent, men dog.

Hvem har ansvaret?
Mange foreldre går foran med dårlige eksempler. De gir barna holdninger som ikke er bærekraftige, de signaliserer at det er greit å være med på kjøret. Det er tankevekkende og er årsaken til at vi mener det har gått for langt.

9 måter å redusere svinn

Last ned oppskriften på hvordan du kan redusere svinn på ditt kjøpesenter eller butikkjede. Enkelte tiltak er svært effektive og har ingen kostnad.

LAST NED

Hvordan lommetyver tas på fersk gjerning.  Det er her «lederhosen» og spesialisering kommer inn. 

Foreldre har funnet en arena for å fremheve sin egen suksess. De gjør skolegården om til en catwalk og arena for fasadebygging. Når foreldre mobber og oppfører seg som drittsekker, vil barn ta etter. Det er her skoen trykker.

Holdninger er grunnverdier vi overfører til barn. Forebyggende arbeid er å gi positive signaler som gjør at barn viser omsorg og empati i samhandling med andre. Grunnholdninger av det sunne og gode slaget. Foreldreansvaret må komme på moten igjen.

Les artikkelen, Svinnhjulet viser hvordan du kan redusere svinn og tyveri.

Endring
Slaget om endring må skje i skolegården. Fasadejaget er så massivt at en aksjon har størst sjanse for å lykkes om skolen involveres. Ved å involvere ungdommen i å normalisere dagtiden deres, er sjansen størst for å nøytralisere merkevarepresset.

Engasjement som skapes rundt fasadejaget i hverdagen blir avgjørende. Det er i seg selv holdningsskapende.  Så gjenstår det å se hvordan foreldreansvaret klarer seg videre i debatten.

Steinar Vadla Risa,  2016

Kontakt oss for mer informasjon.

Les artikkelen, «Når personer skytes, blir folk redde.»

Se TV innslaget, Når kriminalitet inntar et kjøpesenter.

Aftenposten har gjengitt de fem viktigste trekkene med ungdomskriminaliteten i Oslo i denne artikkelen. (Basert på SALTO rapporten)

Samfunnsproblemene og kriminaliteten i og rundt Oslo S er blitt neglisjert over tid.

Vi setter = tegn mellom trygghet og trivsel. Det skaper trygg handel og trygg lønnsomhet. 

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT

Wolfgang Wee Uncut med Steinar Vadla Risa.

https://youtu.be/v-CP6JbkSIg