Kriminelle bander herjer på Gardermoen

I flere år har denne type overskrift preget media før sommeren. Look to Strømmen Storsenter sier vi.

De fleste reisende er ekstra stresset på en flyplass, slik er det bare. Folk flest tror en flyplass er et sikkert område og senker skulderen av den grunn.  Informasjonskampanjen overfor reisende og egne servicemedarbeidere på Oslo lufthavn er viktig i det forebyggende arbeidet. Men er det tilstrekkelig?

Slik skal tyvene stoppes.

Kriminelle bander herjer på Gardermoen.

Kraftig økning i tyverier på Gardermoen. 

Fikk hjelp til å skanne passet på Gardermoen – ble rundlurt

Oslo lufthavn har en tettheten av politi, myndighetspersoner og uniformerte vektere som gir en signaleffekt til reisende. Det er ingen andre offentlige steder som har så høyt antall uniformert personell pr kvadratmeter som Oslo lufthavn. Uniformeringen finner de fleste betryggende.
Får kriminelle herje fritt gir det en falsk trygghetsfølelse, mener sikkerhetssjef Steinar Vadla Risa.

Bestill et foredrag eller kurs med Steinar Vadla Risa.

Uforutsigbarhet en undervurdert innsats faktor?

De fleste tiltak som Oslo lufthavn iverksetter er velmenende. Men de glemmer et vesentlig tiltak. Det er uforutsigbarhet.

Lommetyver og vesketyver som utøver hverdagskriminalitet er enkle å plukke ut i mengden. De har et helt annet modus enn reisende. De skiller seg ut på grunn av sin adferd. Disse kjeltringer handteres mest effektiv av erfarne sivilkledde personer som ser uten å bli sett.

Benyttes de mange kamera som er installert på Oslo lufthavn, er det et effektivt supplement i bekjempelsen av hverdagskriminalitet.

Video: Se hvordan tyven stjeler parfyme fra tax-free butikken på Gardermoen

Vi erfarer at tyver som blir tatt på fersk gjerning og overlevert på sølvfat til politiet, forebygger. Sivilt vakthold handler i stor grad om å kartlegge kriminelle miljøer og iverksette tiltak for å fjerne de. De kriminelle må ut av sirkulasjon. Først da holder de seg borte. Kriminelle miljøer arbeider under slike betingelser!

Look to Strømmen Storsenter

For en del år siden skrev Romerikes Blad på lederplass om disse problemer på Oslo lufthavn.  De tok til ordet for å se til Strømmen Storsenter. Storsenteret hadde i flere år handtert trygghetstiltak forbilledlig.   I en rekke artikler hadde Romerike Blad mfl. vist hvordan dette arbeidet foregikk. De kriminelle begynte etter hvert å holde seg  borte fra Strømmen Storsenter. Risikoen for å bli pågrepet ble for store.

Les om, PLIVO øvelsen på Strømmen Storsenter.

Oslo lufthavn bør snakke med Strømmen Storsenter i sitt videre arbeid for en tryggere flyplassen. Strømmen Storsenter har gjennom kontinuitet og langsiktighet vist vei for et trygt og sikkert handlemiljø. De fleste tiltak fra storsenteret kan overføres til Oslo lufthavn om OSL ønsker å ta et skippertak overfor hverdagskriminaliteten.

Les hvordan Strømmen Storsenter har blitt Norges tryggeste handlesenter.

Strømmen Storsenter tar sine kunders ve og vel på alvor. Det innebærer også effektive tiltak overfor hverdagskriminalitet. Besøkende setter = tegn mellom trygghet og trivsel! Det skaper en god atmosfære og trygg handel.

Det kan aktivt forebygges med sivilt personell som pågriper tyvene på fersk gjerning.  Det er her «lederhosen» og spesialisering kommer inn. 

Vi anbefaler Oslo lufthavn:

Sett inn uforutsigbarhet i porteføljen av trygghetstiltak. Det vil utfylle sikkerhetsnivået og gi Oslo lufthavn et rykte som holder hverdagskriminaliteten på avstand.

Ved bruk av spesialsydde jakker rundstjal de taxfreebutikker

Vi anbefaler reisende:

Ta forhåndsregler som du gjør på reiser i utlandet, allerede i Norge…. Skaff deg en karabinkrok. Den koster under femtilappen. Fest stroppen på vesken og kofferten i kroken. Vips så vil tyven få store problemer med stjele dine ting. Enkelt og utrolig effektivt.

Sikkerhetstips – Bruk karabinkrok.

Blir kjeltringer pågrepet og overlevert til politiet på et sølvfat, ja da blir Oslo lufthavn et tryggere sted å ferdes på. Det fortjener de reisende.

Å sikre et utsatt område er enklere enn du tror. Du må «bare» være villig til nytenkning og holde et fokus over tid. Det forebygger hverdagskriminalitet effektivt!

Ta kontakt med Steinar Vadla Risa på tlf. +47 90 75 58 11 for en hyggelig prat om sikkerhetsledelse som trygger mennesker og verdier.

Samfunnsproblemene og kriminaliteten i og rundt Oslo S er blitt neglisjert over tid. 

Oslopolitiet varsler om økning i utenlandske statsborgere som kommer til Oslo og svindler til seg varer: Vær på vakt mot «One Day Shoppers»

Tore Paulsen som er teknisk sjef for Charlottenbergs Shoppingcenter,  anslår at svinnprosenten på Charlottenberg ligger på 3,5-4 prosent. «Oppmerksomhet reduserer svinnet,» uttaler han.

«Det er viktig å sette en sikkerhetsstandard» uttaler Steinar Vadla Risa til Retail Magasinet.

Her en artikkel, som diskuterer hvilke utfordringer et kjøpesenter kan få om trygghetstiltak ikke tas på alvor.

Hvordan lommetyver tas på fersk gjerning.  Det er her «lederhosen» og spesialisering kommer inn. 

Wolfgang Wee Uncut med Steinar Vadla Risa.

 

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT