Stor nedgang i antall lommetyveri og personran i Oslo

Politiet skal ha ros for nedgangen i antall lommetyveri  og personran i Oslo. Arbeidet med å få bukt med problemet som har vært i hovedstaden i de siste årene, har gitt resultater. Trygghet i hverdagen er et grunnleggende behov for oss mennesker. Lommetyveri og ran er hverdagskriminalitet som krenker oss, trår inn i vår intimsfære og gjøre oss utrygge. Derfor er denne nedgangen så viktig.

Norsk politi er dyktige

Gode resultater kommer ikke av seg selv. Norsk politi har mange dedikerte og dyktige medarbeidere. At de tar kriminelle på fersk gjerning og luker de ut av sirkulasjon gir resultater. Denne arbeidsmetoden bør videreutvikles.

Tyveri av pinkoder når kort brukes i butikker øker. Denne type lommetyveri blir ofte oppdaget og oppklart ved hjelp fra handelsnæringens innleide vaktselskaper. Skal nedgangen fortsette, må trykket mot vinningskriminelle miljøer i handlemiljøer og trafikknutepunkter vedvare.

Uforutsigbarhet er et undervurdert tiltak

Uforutsigbarhet er undervurdert når kriminalitet skal motarbeides. Å jakte på ferske spor gir tyvene vanskeligere kår og de taper terreng. Når kriminelle opplever å bli straffet for sine handlinger, gir det et preventivt signal og forebygger rekruttering. Fantomets jungelord, «å være hard mot de harde», gjelder fortsatt. «Høflig politi» og bruk av silkehansker fungerer ikke på denne type hverdagskriminalitet.

Politiet har som sagt gjort en god jobb her, men det er enda store rom for forbedring. Det er trist og vitner om feil prioritering at kriminaliteten må eskalere før det blir satt i verk tiltak.

Nedgangen i lommetyveri og personran viser at det nytter å fokusere på spesifikke kriminelle handlinger. Vi mener at politiet må tilføres flere ressurser slik at handlekraften øker, og det må investeres i bedre utstyr og langsiktige strategier må tas i bruk.

Antall anmeldte lommetyverier i Oslo er redusert med 44 prosent i løpet av to år og er nå på nivå med 2008, viser ferske tall fra Oslo politidistrikt.

Sluttet å anmelde kriminalitet

Analyser viser at flere og flere – både vanlige folk og næringsliv – har sluttet å anmelde kriminelle handlinger fordi det oppleves som nytteløst. Denne tendensen er urovekkende og vil bli et problem om den får fortsette.

Proppen i systemet, slik vi opplever det, er etterforskning og påtale. Når hovedregelen, heller enn unntaket, er at saker blir henlagt på grunn av kapasitet, bør det ringe en bjelle. At oppklaringsprosenten generelt er lav gjør ikke situasjonen bedre. Det må en endringskultur til, slik at tilliten til det å anmelde styrkes.

Mer samarbeid mellom politi og næringsliv

Slik situasjonen er nå, taper næringslivet store summer. Derfor bør samarbeidet mellom politi, næringsliv og handelsnæringen styrkes og utvikles for mer effektivt for å oppnå en trygg handel i en trygg by. Vi tror at et slikt samarbeid vil være kostnadseffektivt, samfunnsøkonomisk bra bidra til at politiet kan håndtere hverdagskriminalitet mer effektivt. Det er noe vi alle vil tjene på.

Organisering av spesialiserte innsatsgrupper i politiet gir resultater. Det bør flere oppdage!

Steinar Vadla Risa, mars 2015

Vi setter = tegn mellom trygghet og trivsel. Det skaper trygg handel og trygg lønnsomhet.

Unngå veske og bagasjetyveri? Les om karabinkrok-trikset.

Hva kan vi lære av politi i lederhosen? Les bloggposten, hvorfor uforutsigbarhet skaper trygghet og trivsel.

Følg oss på facebook, klikk her for å like

Du trenger ikke gå deg vill i jungelen av produkter og tjenester! Vi tar jobben med sikkerhetsledelse for deg. Overlat jobben til oss!

Ønsker du mer informasjon om trygghetstiltak? Ta kontakt.

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT