Situasjonen i politiet var verre enn vi trodde

Nå må politikerne hører på politiet sine tillitsvalgte! De bruker sin ytringsfrihet godt og har varslet oss om politiet sine utfordringer over lengre tid. Norsk politi er underdimensjonert og ikke i stand til å yte den service vi forventer. I samme periode er vi blitt kjent med kommisjoner, analyser og innrømmelser fra politidirektoratet. Det forteller oss at noe er skrekkelig galt ved den organisering og prioritering som er gjort de siste 10-20 år.

Politi  skal bli mer handlekraftig

Vi står ovenfor et politi som skal endres. Det skal ryddes og det skal vurderes en fremtidig organisering. Resultatet skal bli et mer handlekraftig politi som skal takle hverdagskriminalitet, beredskap og sikre oss for fremtiden.

Vi tror det er en tabbe med for omfattende sentralisering. Det skaper en avstand og redselskultur i lederskapet som vi ved denne anledning bør avskaffe.

Kriminalitetsbildet er dystert og fremtidens trender viser, fra vondt til verre. Endringsprosesser går for sakte og alt for mange posisjonerer seg i topp etasjen. Faren for kosmetiske endringer er store. Altså er vi på stedet hvil. For hver dag som går er de kriminelle vinnere. Vil vi ha det slik?

Vi trenger en politireform med kraft og spenst

Vi trenger en reform av de store og sjeldne. Forskjellige fagforeninger i politiet har kommet med utspill, ytringer og innspill i debatten om hva som bør gjennomføres og hvorfor. Den ytringsfriheten politiet fikk etter 22. juli har vist oss hvor skoen trykker.

Vi er blitt fortalt at den totale beredskapen ikke er blitt bedre etter 22.juli. Vi har hørt om datasystemer fra steinalderen, en IKT situasjon som tilhører fortiden. Vi blir fortalt hvor demoraliserende henleggelser er. Vi hører om tyver som serveres på sølvfat, og som slippes fri uten at det får konsekvenser for tyven. Moderne metoder som DNA brukes ikke i tilstrekkelig grad. Vi hører om de kriminelle som infiltrerer arbeidsplasser, og om deres inntog i bransjer som utnytter systemet Norge osv.

Nå er det nye koster som gjelder. De må levere….?
Eller skal vi på ny utrede oss i hjel?

Ledelseskultur i politiet må endres

Vi tror at næringslivstenkning og ledelseskultur må inn i politiet. I et moderniseringsprogram vil en slik kombinasjon øke troverdigheten for å lykkes. Næringslivet har gode erfaringer med endringskultur, og kan prioriterer i et økonomisk landskap. Politiarbeid kan politiet best. Vi ønsker oss den kombinasjonen i kriminalitetsbekjempelsen.

For mye sentralisering er ikke veien å gå. ”All business is local” sies det i handelsbransjen. For å forebygge sikkerhet og beredskap må vi tenke lokalt. Det gjøres best av lokalkjente, som har tillit i nærmiljøet. Det skaper en atmosfære hvor de kriminelle blir tapere!

Tettere erfaring med næringslivet

Politidirektoratet og myndigheter bør arbeide tettere med erfaringer fra næringslivet. Vi tror det ville vært en samfunnsnyttig investering.

Tenk om stillingen som lokal politimester stod på valg ? Det gjør våre politikere. De må prestere for å bli valgt ved neste anledning.

Det ville ha trigget kriminalitetsbekjempelsen på en positiv måte. Bort med dagens måloppnåelse og frem med folkets røst.

Tenk om våre politikere har det i tankene når beslutningen om moderniseringsprosessen i politiet skal fattes.

Hva tror du?

Steinar Vadla Risa, februar 2014

Når kriminalitet i Oslo regionen blir en utfordring, kommer vi på radaren.
Om vi får lukt ut pøblene, vil handlemiljøet blomstre.

Vi setter = tegn mellom trygghet og trivsel! Det skaper trygg handel og trygg by.

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT