Når personer skytes, blir folk redde

Når kriminalitet får utvikle seg og kommer ut av kontroll har befolkningen god grunn til å bli redde. Når personer skytes, blir skadet, når biler brenner, når befolkningen trakasseres, blir folk røde. Det er forståelig. I dagens kriminelle miljøer er det en brutal kamp om å erobre territorier. Dette har eskalerte den senere tid. Det har gitt oss et alvorlig sikkerhetsproblem rundt om i flere lokalmiljøer. Nå må vi reagere og gå fra ord til håndtering. Grupperinger som utøver vold i hverdagen må stoppe. De må pågripe, de må ut av sirkulasjon og gis en straff som forebygger. Det er en krig mellom forskjellige guttegjenger som nå foregår i Osloregionen. Det er lettjente penger i narkotika som er driveren i hverdagsskriminaliteten. Det er et faktum flere burde snakke om sier Steinar Vadla Risa.

Trenger vi en rusreform? Jeg tror vi må se på norsk narkotikapolitikk med nye øyne. Dagens ordning fungerer ikke. Rus er et helseproblem og bør behandles deretter. Straff skader. Det er flere eksempler på.

Politiet er maktesløse i møte med unge voldsutøvere

✔ BESTILL et foredrag med Steinar Vadla Risa, klikk her 

Lettjente penger i narkotika er driveren

Den onde sirkelen må brytes. Det må startes en målrettet innsats der problemer oppstår, og deretter jobbe seg utover. Alle gode krefter hos øvrigheta, hos lokale myndigheter og i politiet, må våkne opp og si ifra. Vi trenger ikke flere utredninger og analyser for å sette i gang tiltak som kan endre dagens situasjon.

– Et økende problem ved ungdom går til angrep på politiet

Foreldreansvaret må høyere opp på dagsorden. Sosial- og integreringspolitikken må endres. Politiet må være tilstede lokalt. Lokale ildsjeler bør verdsettes. Fokus må rettes på oppvekstmiljø og skole. Når personer skytes har vi et problem. Myndighetene må ta innover seg at politireformen, gir kriminelle et større spillerom enn hva vi liker å snakke om. Politikerne må slutte å krangle om hvem, som har gjort hva tidligere. Det må bygges tillit i lokalbefolkningen.

Kriminelle gjenger som selger og unge lovbrytere som begår vold og ran, preger Grønland. Nå slår flere gårdeiere og bedrifter alarm.

Politiet må være tilstede lokalt.

Det er en alvorlig situasjon der ute i flere bydeler. Bør vi forvente at byrådet, dens politikere og politikk tar det innover seg og iverksetter tiltak som gir trygghet og trivsel i nærmiljøet?

Politiet snakker om et oversiktlig miljø. Politikere sier de har vært kjent med utfordringer i flere år. Byrådslederen forventer at politiet gjør det de må for å gjenopprette ro og orden, både på skolen og i nærområdet. Hørt det før?

Problemene må erkjennes av majoriteten av befolkningen, slik at det blir mulighet for å skape en fellesfront mot de som ødelegger hverdagen for folk flest. Når personer skytes er vi sendt ute.

LES OM, Oslo kommune og Oslo Politidistrikt publiserer SALTO rapport om ungdomskriminaliteten i Oslo i Mai 2019.

Det må pågripes og forebygges!

Trygghet og trivsel kommer ikke av seg selv. Når personer skytes er tiden overmoden for, ord til handling. Om ikke vil de kriminelle grupperinger rekruttere flere, og bli et større problem i tiden fremover. Det må pågripes og forebygges!

Steinar Vadla Risa , april 2018, sikkerhetssjef i  Vadla Trygghetsbyrå

Ta kontakt for et uforpliktende møte  om svinnforebyggende arbeid.

Butikktyveri blir kraftig redusert når sivilt vakthold blir en del av trygghetstiltakene. 

[inkluder-side id=”1027″]