Blir 2014 året da kriminalitet kommer inn på direktørens arena?

«Når kriminalitet lønner seg, blir fristelsen for stor og den øker i omfang. Menneskeheten er grådige, utspekulert og tar lite hensyn til de som utnyttes. Slik opererer de kriminelle miljøer, hensynsløst». Blir 2014 året da kriminalitet i Oslo regionen kommer inn på direktørens arena og bedrifters styrerom? Blir det fagforeninger som må gå foran og bane vei? Eller er det myndighetenes omstillinger som skal gjøre et fremskritt?

Kriminalitetsutfordringene blir stadig mer omfattende

Hverdagskriminaliteten” går for lut og kaldt vann i flere offentlige etater. Det er en av årsakene til at kriminalitet mot næringslivet har lav prioritet. Kriminalitetsutfordringene blir stadig mer omfattende, likevel fortsetter store deler av næringslivet med lavt sikkerhetsnivå. Et fokus som har et forbedringspotensiale i offentlig og privat sektor, altså.

Vi mener flere må kontrolleres for å sjekke hvor rent mel i posen de har. Det finnes nok av lover og forskrifter som kan benyttes allerede nå. Uforutsigbarhet må inn i strategien. De kriminelle må tas på fersk gjerning og ikke minst innen rimelig tid. Da holdes kriminaliteten i sjakk.

Verdighet mellom kjøper og selger

Det handler om lønnsomhet, troverdighet og verdighet mellom kjøper og selger. Skal endring oppnås bør næringslivet gå foran med et godt eksempel. Tenk på bedrifter, som kjøper inn tjenester. Når de ikke ser betydningen av tjenester som prises unormalt lavt, ja da har vi en større utfordring. Vi leser hvor omfattende kriminalitet på byggeplasser er, hvor utsatt renholdsbransjen er. Sosial dumping sprer seg til flere bransjer selv om tiltak er satt i verk de siste årene. Igjen ropes det på utvalg som må se på nye barrierer mot svart arbeid og sosial dumping. At LO slår alarm om trusselbilde syntes vi er en god restart.

Om byggherre og leverandørindustrien klarer å følge opp, så er vi på sporet igjen. Næringslivet må bli flinkere til å kontrollere og godkjenne avtaler med sine samarbeidspartnere (les: underleverandører). Innsyn er vesentlig og skaper den nødvendige uforutsigbarhet. Da vet alle hvilke spilleregler som gjelder. Det forebygger og skaper et godt klima i kampen mot kriminelle forhold.

Mangfold, innovasjon, kompetanseheving

Det kan ikke forventes mangfold, innovasjon, kompetanseheving og fornuftige arbeidsbetingelser når priser (les, anbud) er unormalt lave. Bedrifter som legger til grunn fornuftige bedriftsøkonomiske prinsipper sliter i et sånt konkurransebilde. De fleste som besitter innkjøpskompetanse vet det! Derfor har bedrifter et spesielt ansvar når de kjøper inn tjenester. Vi må ikke glemme det i debatten. Det bør næringslivets organisasjoner reflektere over. Vi anbefaler mer framoverlent praksis.

Mye kan oppnås om hverdagskriminaliteten gis prioritet. Kriminalitet starter som regel i det små for så å utvikle seg. Fagforeningsarbeid blir viktigere. De bør bli mer aktive og varsle om hvordan mennesker utnyttes. Bransjeorganisasjoner bør endre fokus. De må involvere seg mer og sørge for at kartlegging av kriminalitet blir levert politiet på et sølvfat. Slik handelsnæringen leverer butikktyver på sølvfat til politiet.

Hverdagskriminaliteten gis prioritet

Vår erfaring er at politiet arbeider mer fokusert under slike forhold. Politiet etterspør faktisk mer av denne type samarbeid fordi mørketall kommer frem i lyset. Da får kriminalitetsutfordringer større oppmerksomhet. Det gir straffereaksjoner som forebygger og virker preventivt overfor kriminelle miljøer.

Skal kriminalitetsbildet endres må samarbeidet med næringsliv styrkes, for å lykkes. Vi tror en slik involvering vil gjøre en forskjell. En satsing med kraft og spenst gir et tryggere samfunn mener vi.

Osloregionen et fluepapir for kriminalitet?

Blir 2014 året da kriminalitet i Oslo regionen settes på dagsorden og kommer inn på direktørens arena? Eller skal vi fortsatt opptre naivt og være et fluepapir for organisert kriminalitet…

Hva mener du bør gjøres?

Ta kontakt med Bysheriffen aka Steinar Vadla Risa på tlf. +47 90 75 58 11 for en hyggelig prat om sikkerhetsledelse som trygger mennesker og verdier.

Hva kan vi lære av politi i lederhosen? Les bloggposten, hvorfor uforutsigbarhet skaper trygghet og trivsel.

Følg oss på facebook, klikk her for å like

Du trenger ikke gå deg vill i jungelen av produkter og tjenester! Vi tar jobben med sikkerhetsledelse for deg.

Ønsker du mer informasjon om trygghetstiltak? Ta kontakt.

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT