Vektertjenester

Sikre din trygghet og eiendom.

Vi tilbyr ulike typer vakthold for både private og offentlige kunder. Uansett hvilke vektertjenester du trenger, har vi løsningen for deg.

Hvorfor velge oss som leverandør av vektertjenester

Ønsker du mer informasjon eller et uforpliktende møte?

Kjøpesentervakthold

Kjøpesentervakthold er en omfattende form for vakthold som fokuserer på å sikre et trygt og hyggelig miljø i kjøpesentre. Vi har vektere som kan utføre sentervakt, parkeringsvakt, kundeservice, brannvern, førstehjelp og annen service. Kjøpesentervakthold passer for deg som ønsker å tiltrekke og beholde kunder i kjøpesenteret ditt.

Sivilt vakthold

Sivilt vakthold er en diskret og effektiv form for vakthold som fokuserer på å avdekke og forhindre uønskede hendelser. Vi har vektere som ikke bærer uniform eller synlig utstyr, men som blander seg inn i miljøet og observerer situasjonen. Sivilt vakthold passer for deg som ønsker å unngå oppmerksomhet eller provokasjon fra potensielle trusler.

Mobilt vakthold

Mobilt vakthold er en fleksibel og effektiv måte å overvåke et område på. Vi har moderne og utstyrte biler som patruljerer etter faste eller tilfeldige ruter, og som kan rykke ut ved behov. Vi kan også utføre kontroller av dører, vinduer, porter, alarmer og annet utstyr. Mobilt vakthold passer for deg som har et stort eller spredt område som trenger tilsyn.

Stasjonært vakthold

Stasjonært vakthold er en fast og synlig tilstedeværelse av en eller flere vektere på et bestemt sted. Vi har uniformerte eller sivile vektere som kan utføre adgangskontroll, besøkshåndtering, brannvern, førstehjelp og annen service. Stasjonært vakthold passer for deg som har et høyt sikkerhetsbehov eller ønsker å skape trygghet for de som oppholder seg på stedet.

Bomiljøvakthold

Bomiljøvakthold er en spesialisert form for vakthold som fokuserer på å skape et godt og trygt bomiljø. Vi har vektere som kjenner området og beboerne godt, og som kan bidra til å forebygge og håndtere konflikter, uønsket atferd, hærverk og kriminalitet. Bomiljøvakthold passer for deg som ønsker å øke trivselen og verdien av boligen din.

Butikkvakthold

Butikkvakthold er en målrettet form for vakthold som fokuserer på å redusere svinn og tyveri i butikker. Vi har vektere som kan utføre diskret overvåking, synlig tilstedeværelse, kundeservice, varekontroll og pågripelse av mistenkte. Butikkvakthold passer for deg som ønsker å øke omsetningen og lønnsomheten i butikken din.

Ønsker du mer informasjon eller et uforpliktende møte?